Terveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on yhdessä vanhempien ja koulun kanssa turvata koululaisen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kasvu ja kehitys.
Terveydenhoitaja Soili Hovi on tavattavissa Tapainlinnan koululla päivittäin maanantaista torstaihin
klo 8-16 ja perjantaisin klo 8-14.

Puh. 050 497 0063, sähköposti: soili.hovi@keusote.fi

Terveydenhoitaja tapaa oppilaita mm. terveystarkastusten yhteydessä ja hoitaessa sairastumisia tai tapaturmia. Oppilas voi tulla vastaanotolle myös omasta aloitteestaan, huoltajan tai opettajan ohjaamana ilman ajanvarausta.

Toimenpiteisiin, esim. tikkien poisto, kannattaa varata aika.

Lukuvuoden aikana oppilas kutsutaan seuraaviin määräaikaistarkastuksiin:

Koulutulokkaat Laaja terveystarkastus/ th keväällä + koululääkäri

2. lk Terveystarkastus

3. lk Terveystarkastus

4. lk Terveystarkastus

5. lk Laaja terveystarkastus/ th + koululääkäri

6. lk Terveystarkastus

7. lk Terveystarkastus

8. lk Laaja terveystarkastus/ th + koululääkäri

9. lk Terveystarkastus

 

Kaikilla luokka-asteilla annetaan tarvittaessa tehosterokotukset.

Terveystarkastuksissa ja seulontatutkimuksissa arvioidaan oppilaan terveydentilaa ja pyritään löytämään mahdolliset sairaudet sekä terveyttä ja hyvinvointia uhkaavat tekijät. Tarvittaessa oppilas ohjataan erikoistutkimuksiin. Terveystarkastus on samalla terveysneuvontatilanne ja ehkäisevää mielenterveystyötä.

Koulutapaturmissa ensiapua annetaan koululla ja tarvittaessa oppilas ohjataan jatkohoitoon Lääkärikeskus Mehiläiseen tai päivystykseen (Sairaalankatu 1). Tapaturmasta täytetään tarvittaessa Ilmoitus tapaturmasta -lomake ja se toimii maksusitoumuksena Mehiläiseen vahinkopäivänä tai vahinkopäivää seuraavana päivänä. Koulutapaturmiin kuuluvat myös koulumatkalla sattuneet vahingot.

Sairaudenhoitoon liittyvät asiat hoidetaan joko omalääkärin vastaanotolla tai kiireellisissä tapauksissa päivystyksessä.

Terveydellisistä syistä tarvittava erityisruokavalio ilmoitetaan koulun keittiöön. Kaavakkeita saa koulun keittiöltä. Keittiön ruokapalveluesimies Lea Loitokari p. 459 2785.

Missä asioissa terveydenhoitajalle?

 • terveystarkastukset
 • koulussa äkillisesti sairastuessa, tapaturmien sattuessa
 • kun terveydentilassa jokin huolestuttaa
 • kun tarvitsee apua pitkäaikaissairauden hoidon ja koulunkäynnin yhteensovittamisessa
 • rokotusasioissa(yleinen rokotusohjelma, matkailijan rokotukset)
 • pienet hoitotoimenpiteet (esim. ompeleiden poisto)
 • kun haluaa keskustella kasvamisesta ja murrosiästä
 • kun tarvitsee lisätietoa ravitsemukseen ja syömiseen liittyvistä asioista
 • kun haluaa keskustella seurusteluun ja seksuaalisuuteen liittyvistä asioista tai tarvitsee ehkäisyneuvontaa
 • kun haluaa tukea tupakoimattomuuteen ja päihteettömyyteen
 • kun jaksaminen/mieliala huolestuttaa
 • kun tarvitsee neuvoa terveyspalveluiden käytöstä
 • kun tarvitsee keskustelua ja tukea erilaisissa elämäntilanteissa ja ongelmissa
Päivitetty 9.8.2022