Terveydenhuolto

KOULUTERVEYDENHUOLTO

Yläkoulun terveydenhoitaja Soili Hovi on tavattavissa Tapainlinnan koulussa ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-14. Puh. 050 497 0063, Wilman kautta tai sähköpostilla: soili.hovi@keusote.fi

Alakoulun terveydenhoitaja Paula Oksanen on tavattavissa koululla 2 kertaa viikossa, Puh. 050 497 0049, Wilman kautta tai sähköpostilla: paula.oksanen@keusote.fi

Terveydenhoitajat tapaavat oppilaita terveystarkastusten yhteydessä ja hoitaessa sairastumisia tai tapaturmia.

Oppilas voi tulla vastaanotolle  myös omasta aloitteestaan, huoltajan tai opettajan ohjaamana  kun on pulmia terveydentilassa tai koulunkäynnissä.

Terveystarkastukset tehdään vuosittain. Terveystarkastuksissa arvioidaan oppilaan terveydentilaa ja pyritään löytämään mahdolliset sairaudet sekä terveyttä ja hyvinvointia uhkaavat tekijät. Tarvittaessa oppilas ohjataan erikoistutkimuksiin. Terveystarkastus on samalla terveysneuvontatilanne ja ehkäisevää mielenterveystyötä.

Kaikille kouluille on nimetty vastuuterveydenhoitaja, vaikka vakituinen työntekijä olisikin poissa. Koulun lääkäriajat kohdennetaan lapsille/ nuorille, joilla todetaan terveydenhoitajan tarkastuksessa tarve myös lääkärintarkastukselle. Tällöin terveydenhoitaja ohjaa lapsen erilliselle koululääkärin vastaanotolle.

Sairaudenhoitoon liittyvät asiat hoidetaan joko terveyskeskuslääkärin vastaanotolla tai kiireellisissä tapauksissa päivystyksessä.

Terveydellisistä syistä tarvittava erityisruokavalio ilmoitetaan koulun keittiöön.

Kouluterveydenhuolto on osa koulun oppilashuoltoa ja terveydenhoitaja ja koululääkäri kuuluvat koulun oppilashuoltoryhmään. Oppilashuoltoryhmä pyrkii ennaltaehkäisevään työhön luomalla ja tukemalla sellaista kouluyhteisöä, joka on oppilaalle terveellinen ja turvallinen paikka opiskella.

Kouluterveydenhuolto hoitaa pääsääntöisesti kaikki oppilaiden rokotukset.

Koulutapaturmissa ensiapua annetaan koululla ja kiireellisissä tapauksissa oppilas ohjataan jatkohoitoon päivystykseen (Sairaalankatu 1). Kiireettömissä tapauksissa huoltaja ottaa tarpeen vaatiessa yhteyttä Fenniahoitajaan (p. 010 503 5000), joka antaa hoito-ohjeet ja varaa tarvittaessa ajan lääkäriltä.  Tapaturmasta täytetään tarvittaessa Ilmoitus tapaturmasta -lomake, joka annetaan huoltajalle tiedoksi.

Huoltaja voi viedä lapsen saamaan hoitoa myös julkisen terveydenhuollon tai muun yksityisen toimijan puolelle. Tällöin huoltaja maksaa kulut ensin itse ja hakee korvauksen vakuutusyhtiöltä. Julkisella puolella hoidon tarpeen arvioimiseksi, soita terveysaseman keskitettyyn puhelinpalveluun (klo 8-20) p. 019 226 0505.

Terveysaseman ollessa suljettuna soita päivystysavun maksuttomaan puhelinpalveluun (klo 20–8) p. 116 117. Terveysasemien aukiolon ulkopuolella hoito tapahtuu Hyvinkään sairaalan päivystyksessä. Päivystysavusta voit kysyä neuvoja äkillisiin terveysongelmiin. Sinut ohjataan oikeaan hoitopaikkaan tai saat ohjeita itsehoitoon.

Päivitetty 14.9.2023