Matematiikkaluokka

Haluamme tarjota matemaattisesti lahjakkaille ja motivoituneille hyvinkääläisille yläkoulun oppilaille mahdollisuuden opiskella matemaattisia aineita perusoppiainesta syventäen, jatko-opintojen ja työelämän tarpeet huomioiden.

Luokalle hakeutuvan oppilaan ja huoltajien kannattaa tutustua alla olevaan matematiikkaluokan opetussuunnitelmaan. Erityisesti kannattaa huomioida, että matematiikkaluokkavalinta vähentää oppilaan muiden valinnaisaineiden tuntimäärää neljällä vuosiviikkotunnilla. Matematiikkaluokan oppilaat eivät voi pyrkiä Tapainlinnan koulun yrittäjyyskasvatusryhmään johtuen yläkoulussa voimassaolevan valtakunnallisen opetussuunnitelman valinnaisainetuntijaosta.

Matematiikkaluokan opetussuunnitelmaan pääset tutustumaan seuraavasta linkistä: matematiikkaluokan opetussuunnitelma.

Matematiikkaluokalle pyrkiminen

Koulussamme aloittaa taas ensi syksynä 2023 suosittu matematiikkaluokka, jolle voivat hakea oppilaaksi kaikki hyvinkääläiset, ensi syksynä 7. luokan aloittavat oppilaat. Luokalle pyrkiminen tapahtuu pääsykokeen perusteella. Pääsykoe on pidetty 16.1.2023 ja tulokset pääsemisestä on ilmoitettu pääsykokeessa olleille. Lämmin kiitos kaikille pääsykokeeseen osallistuneille!

Esittelyvideo

 

 

Päivitetty 18.2.2023