Tapainlinnan koulu (1-9)

Koulun logo

Tapainlinnan koulu on vuonna 2006 aloittanut yhtenäinen peruskoulu. Koulussa toimivat vuosiluokat 1.-9., yhteensä n. 650 oppilasta ja lähes 60 opettajaa.

Lukuvuoden 2022–2023 alkaessa ykkös- ja kakkosluokat siirtyivät Martista takaisin Tapainlinnan koulun tiloihin. Vuosiluokat 3–6 toimivat pääosin kaksisarjaisina (A ja B) ja vuosiluokilla 7–9 on 7 rinnakkaisluokkaa.

Koulussa on mahdollista aloittaa A-kielenä joko ranska tai englanti, ja vuosiluokilla 7–9 jatketaan näiden lisäksi myös muissa alakouluissa aloitetun pitkän saksan opintoja. Luokat 7–9A ovat matematiikkaluokkia, joille pyritään erillisen pääsykokeen kautta 6. luokalla. Muita koulussa olevia painotuksia on valinnaisaineena (7.–9. lk.) oleva yrittäjyyskasvatus. Lukuvuoden 2022–2023 alusta Tapainlinnan kouluun siirtyy myös Hyvinkään kaupungin yläkoulun musiikkiluokat.

Tapainlinnan koulun toimintaa ohjaa ajatus: "Hei, tää on meidän yhteinen koulu!" Kaikki Tapiksessa työskentelevät ja opiskelevat antavat oman panoksensa yhteishenkeen, jonka ansiosta jokaisella on hyvä ja turvallinen olo olla meidän koulussa. Kaiken toiminnan pohjana ovat Tapainlinnan koulun arvot yhteisöllisyys, kunnioittava vuorovaikutus ja hyvä työmoraali, joiden avulla tuetaan ja kannustetaan jokaista oppilasta.

Muuttuneet liikennejärjestelyt 1.8.2022 alkaen

Liikennöinti Tapainlinnan kouluun on uusien liikennejärjestelyjen takia muuttunut siten, että aiempi sisään- ja ulosajoreitti on nyt ainoastaan ulosajoväylä ja uusi yksisuuntainen sisäänajoväylä on välittömästi ennen koulun edessä olevaa bussipysäkkiä. Koulun parkkipaikka-alueelle on järjestetty saattoliikennettä silmällä pitäen oma erillinen liikennemerkeillä osoitettu alueensa. Mopoparkki on näiden edellä mainittujen muutosten takia siirretty uuteen paikaan, Torikadun suuntaiselle parkkialueelle, ja se on niin ikään merkitty asiaan kuuluvilla liikennemerkeillä. Entisen mopoparkkialueen tilalla on muutama autojen pysäköintipaikka ja saattoliikenteen pysähtymiskaista.

     Muuttuneet liikennejärjestelyt. Sisäänajo välittömästi suojatien ja bussipysäkin välistä uudesta liittymästä. Vanha sisäänajoliittymä on muutettu vain ulosajoliittymäksi.

Päivitetty 12.3.2023