Tapainlinnan koulu (1-9)

Koulun logo

Tapainlinnan koulu on vuonna 2006 aloittanut yhtenäinen peruskoulu. Koulussa toimivat vuosiluokat 1.-9., yhteensä n. 650 oppilasta ja lähes 60 opettajaa.

Alakoulun luokat toimivat pääosin 1-2 sarjaisina (A ja B) ja vuosiluokilla 7–9 on 7 rinnakkaisluokkaa.

Koulussa on mahdollista aloittaa A-kielenä joko ranska tai englanti, ja vuosiluokilla 7–9 jatketaan näiden lisäksi myös muissa alakouluissa aloitetun pitkän saksan opintoja. Luokat 7–9A ovat matematiikkaluokkia, joille pyritään erillisen pääsykokeen kautta 6. luokalla. Muita koulussa olevia painotuksia on valinnaisaineena (7.–9. lk.) oleva yrittäjyyskasvatus. Lukuvuoden 2022–2023 alusta Tapainlinnan kouluun siirtyy myös Hyvinkään kaupungin yläkoulun musiikkiluokat.

Tapainlinnan koulun toimintaa ohjaa ajatus: "Hei, tää on meidän yhteinen koulu!" Kaikki Tapiksessa työskentelevät ja opiskelevat antavat oman panoksensa yhteishenkeen, jonka ansiosta jokaisella on hyvä ja turvallinen olo olla meidän koulussa. Kaiken toiminnan pohjana ovat Tapainlinnan koulun arvot yhteisöllisyys, kunnioittava vuorovaikutus ja hyvä työmoraali, joiden avulla tuetaan ja kannustetaan jokaista oppilasta.

Päivitetty 9.11.2023