Tapainlinnan koulu (1-9)

Koulun logo

Tapainlinnan koulu on vuonna 2006 aloittanut yhtenäinen peruskoulu. Koulussa on vuosiluokat 1.-9., yhteensä n. 610 oppilasta ja yli 50 opettajaa.

Lukuvuonna 2021–2022 ykkös- ja kakkosluokat (1M ja 2M) opiskelevat Martin koulun tiloissa. Lukuvuoden 2022–2023 alkaessa ykkös- ja kakkosluokat siirtyvät takaisin Tapainlinnan koulun tiloihin. Vuosiluokat 3–6 toimivat pääosin kaksisarjaisina (A ja B) ja vuosiluokilla 7–9 on 7 rinnakkaisluokkaa.

Koulussa on mahdollista aloittaa A-kielenä joko ranska tai englanti, ja vuosiluokilla 7–9 jatketaan näiden lisäksi myös muissa alakouluissa aloitetun pitkän saksan opintoja. Luokat 7–9A ovat matematiikkaluokkia, joille pyritään erillisen pääsykokeen kautta 6. luokalla. Muita koulussa olevia painotuksia on valinnaisaineena (7.–9. lk.) oleva yrittäjyyskasvatus. Lukuvuoden 2022–2023 alusta Tapainlinnan kouluun siirtyy myös Hyvinkään kaupungin yläkoulun musiikkiluokat.

Tapainlinnan koulun toimintaa ohjaa ajatus: "Hei, tää on meidän yhteinen koulu!" Kaikki Tapiksessa työskentelevät ja opiskelevat antavat oman panoksensa yhteishenkeen, jonka ansiosta jokaisella on hyvä ja turvallinen olo olla meidän koulussa. Kaiken toiminnan pohjana ovat Tapainlinnan koulun arvot yhteisöllisyys, kunnioittava vuorovaikutus ja hyvä työmoraali, joiden avulla tuetaan ja kannustetaan jokaista oppilasta.

     

Päivitetty 20.3.2022