Pidennetty oppivelvollisuus

Pidennetty oppivelvollisuus tarkoittaa oppivelvollisuuden alkamista vuotta säädettyä aiemmin. Oppivelvollisuus ei pidenny perusopetuksen keskeltä tai lopusta.

Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ilmeisesti ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa alkaa oppivelvollisuus vuotta säädettyä aikaisemmin eli 6-vuotiaaana ja kestää 11 vuotta (Pol 25§ 2 mom.). Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat vaikeasti vammaiset lapset (HE 86/1997). Heitä ovat mm. näkö- ja kuulovammaiset sekä muutoin ruumiillisesti tai henkisesti vaikeasti vammaiset tai kehityksessään viivästyneet lapset. Myös vaikea sairaus voi olla syynä pidennettyyn oppivelvollisuuteen.

Pidennetyn oppivelvollisuuden päätös perustuu aina tapauskohtaiseen harkintaan. Ensikertaisen päätöksen perusteluna tulee aina olla psykologinen tai lääketieteellinen lausunto. Perusopetuksen johtaja harkitsee päätöksen sisältöä virkavastuulla ottaen huomioon asiantuntijalausunnon, mutta asiantuntija lausunto ei sinällään sido päätöksentekijää (OPH).Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta tulee tehdä pääsääntöisesti ennen oppivelvollisuuden alkua, 5-vuotiaana. Silloin oikeus oppivelvollisuutta edeltävää, maksuttomaan esiopetukseen voi toteutua sen vuoden syksystä, jolloin lapsi täyttää 5 vuotta eli vuotta ennen hänen oppivelvollisuutensa alkua.

Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta 5-vuotiaana

 • Päätökseen merkitään, että pidennetty oppivelvollisuus alkaa 1.8. sinä vuonna kun lapsi täyttää kuusi vuotta.
 • Oppilaalle tehdään erityisen tuen päätös.
 • Oppilaalle tehdään päätös koulupaikasta. Oppivelvollisuuteen kuuluvaa esiopetusta annetaan Hakalanpolun koulussa.
 • Jos huoltaja haluaa, lapsi voi aloittaa 5-vuotiaana ns. oppivelvollisuutta edeltävän maksuttoman esiopetuksen, joka on samojen esiopetuksen normien alaista kuin ilman pidennetyn oppivelvollisuuden päätöstä olevien oppilaiden vastaava 6-vuotiaana aloitettu esiopetus.
 • Oppivelvollisuutta edeltävään esiopetukseen ilmoittaudutaan varhaiskasvatuspalvelujen ohjeiden mukaisesti. 
 • Oppivelvollisuutta edeltävää esiopetusta järjestää varhaiskasvatuspalvelut päiväkotien tai koulujen tiloissa.
 • Oppivelvollisuuteen kuuluvan esiopetusvuoden jälkeen, oppilas aloittaa 1.luokan 7-vuotiaana.

Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta 6-vuotiaana

 • Päätökseen merkitään, että pidennetty oppivelvollisuus alkaa 1.8. sinä vuonna kun lapsi täyttää kuusi vuotta.
 • Oppilaalle tehdään erityisen tuen päätös.
 • Esiopetusta annetaan Hakalanpolun koulussa.
 • Esiopetusvuoden aikana tehdään ratkaisu kestääkö esiopetus yhden vai kaksi vuotta.
 • Jos lapsi on valmis siirtymään yhden esiopetusvuoden jälkeen 1.luokalle, hän aloittaa koulun 7-vuotiaana.
 • Jos lapsi tarvitsee kaksi esiopetusvuotta, hän aloittaa koulun 8-vuotiaana. Asiasta tehdään päätös (Pol 27 §) psykologisten ja tarvittaessa lääketieteellisten selvitysten perusteella.

Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta 7-vuotiaana

 • Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta tehdään pääsääntöisesti ennen oppivelvollisuuden alkua.
 • Poikkeuksellisesti päätös voidaan tehdä myöhemminkin.
 • Oppivelvollisuus ei voi enää pidentyä, mutta päätös vaikuttaa oppilaan opetusryhmän kokoon ja se voi vaikuttaa myös opettaviin oppiaineisiin.
 • Oppilaalle tehdään erityisen tuen päätös.

Pidennetyn oppivelvollisuuden hakeminen

 • Huoltaja hakee pidennettyä oppivelvollisuutta erillisellä lomakkeella liittäen mukaan psykologisen tai lääketieteellisen lausunnon.
 • Hakemus palautetaan erityisopetuksen koordinaattorille oppilashuollon kannanottoa varten
 • Perusopetuksen johtaja tekee asiasta päätöksen.

Pidennetyn oppivelvollisuuden päätöksen purkaminen

 • Mikäli oppilas ei enää kuulu pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, perusopetuksen johtaja tekee päätöksen pidennetyn oppivelvollisuuden päättämisestä.
 • Oppilaan erityinen tuki voi edelleen jatkua.
 • Jos erityisen tuen antamisen lopettamisesta tehdään päätös, samalla tehdään päätös myös pidennetyn oppivelvollisuuden päättämisestä.

Hakemuslomake pidennettyyn oppivelvollisuuteen

Päivitetty 10.4.2019