Erityisen tuen tarkistaminen

Erityisen tuen tarve tarkistetaan aina tuen tarpeen muuttuessa sekä 2. ja 6. luokan keväällä. 

Kaikille 2. ja 6. luokan erityisen tuen oppilaille tehdään pedagoginen selvitys ennen pääsiäistä.

 

 

Päivitetty 21.11.2018