Oppiainekokonaisuuksittain opiskelu

Pidennetyssä oppivelvollisuudessa olevat oppilaat voivat opiskella oppiainekokonaisuuksittain. Oppiainekokonaisuuksien tavoitteet ja sisällöt johdetaan oppiaineen luokka-asteen yleisistä tavoitteista ja sisällöistä, usein myös alempien luokkien tavoitteita ja sisältöjä soveltamalla.

Hyvinkään kaupungin perusopetuksessa oppiainekokonaisuudet muodostuvat seuraavasti:

  1. Kieli ja vuorovaikutus: äidinkieli, kirjallisuus, toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet
  2. Matematiikka
  3. Ympäristö, luonnontieto ja teknologia: biologia, maantieto, fysiikka ja kemia
  4. Yksilö, yritys ja yhteiskunta: uskonto, elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi ja oppilaanohjaus
  5. Taide ja käsityö: kuvataide, musiikki, käsityö
  6. Terveys ja toimintakyky: liikunta, terveystieto ja kotitalous

Valinnaisaineet sisältyvät näihin oppiainekokonaisuuksiin.

Päivitetty 21.11.2018