Tulkitsemis- ja avustajapalvelut

Vammaisilla ja muulla tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät perusopetuslain mukaiset tulkitsemis- ja avustajapalvelut. Tulkitsemis- ja avustajapalveluiden tarkoituksena on taata oppilaalle oppimisen ja koulunkäynnin perusedellytykset ja mahdollisimman esteetön oppimisympäristö.

Tulkitsemis- ja avustajapalveluiden järjestämisestä resurssien puitteissa päättää perusopetuksen johtaja ja niiden tarve, määrä ja laatu arvioidaan lukuvuosittain yhdessä oppilashuollon kanssa.

 

Päivitetty 21.11.2018