Yleinen tuki

Yleinen tuki on ensimmäinen keino vastata oppilaan tuen tarpeeseen. Tukea annetaan heti tuen tarpeen ilmetessä, eikä tuen aloittaminen edellytä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä. Kaikki perusopetuslaissa säädetyt tukimuodot, esim. tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä erityiset apuvälineet, ovat käytössä myös yleisessä tuessa.

Yleisen tuen oppilaalle voi tehdä oppimissuunnitelman. Tällöin ennen oppimissuunnitelman tekoa ei tehdä pedagogista arviota. 

Päivitetty 10.7.2024