Sveitsin puiston reitit

Sveitsinpuisto on aivan Hyvinkään keskustan tuntumassa oleva 270 ha laajuinen metsäinen kokonaisuus, jossa on mahdollisuus virkistäytyä ja liikkua monipuolisesti ympäri vuoden. Alueella on runsaasti rakennettuja puistokäytäviä, joilla risteilevät kävely-, pyöräily- ja hiihtoreitit. Useat reitit ovat valaistuja ja lisäksi Perttulan nurmilla on lumetettuja ensilumen latuja. Aivan puiston ytimessä harjukuoppia kiertävät myös kulttuuri- ja luontopolut. Puistoon rajoittuu pohjoisessa, Kulomäen alueella sijaitseva Sveitsin Hiihtokeskus laskettelurinteineen.

Liikuntamahdollisuuksia täydentävät alueella sijaitsevat jää- ja curlinghallit sekä uimala.

Sveitsin alueen ulkoilukäytön voidaan katsoa alkaneen jo 1800 –luvun lopulla, kun Hyvinkään Sanatoorion eli parantolan tai paremminkin kylpylän asiakkaat tekivät retkiään ja hoidattivat terveyttään puiston raikkaissa mäntymetsissä ja harjuilla. Sittemmin puistossa on hiihdetty, lasketeltu ja hypätty mäkeä, suunnistettu ja pidetty maastojuoksukisoja.

Vuodesta 1989 lähtien yli kolmasosa alueen pinta-alasta on rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi. Suojelualue koostuu pääasiassa Sveitsin harjualueesta ja siihen rajoittuvista reuna- ja välialueista. Rauhoituksen tarkoituksena on suojella luontoarvoja ja sovittaa yhteen luonnon erityispiirteet ja alueen voimakas virkistyskäyttö. Alueella ulkoilevien on muistettava, että luonnonsuojelualueilla on jokamiehenoikeuksia rajoitettu. Mm. marjoja ja sieniä lukuun ottamatta muita kasveja tai kasvinosia ei saa ottaa. Myös pyöräily on sallittua ainoastaan sille osoitetuilla väylillä.

Voit lukea lisää Sveitsinpuiston luonnosta ja historiasta täältä.

Kävelyreitit

Sveitsinpuistoon ja sen monipuoliseen luontoon pystyy tutustumaan parhaiten lenkkeilemällä alueelle rakennetuilla lukuisilla puistokäytävillä.

Sveitsin Majalta lähtevät Lukkojen kierros (2 km) ja Harjukierros (4 km) kulkevat luonnonsuojelualueella myötäillen harjujen ja suppien (lukkojen) rinteitä. Reitit ovat helppokulkuisia ja pääosin valaistuja hyväpohjaisia hiekkakäytäviä, mutta korkeuseroja on jokseenkin paljon. Reiteillä ei ole talvikunnossapitoa, mutta ne ovat silti kävelijöiden käytettävissä ympäri vuoden Harjukierroksen pohjoisinta lenkkiä lukuun ottamatta. Jäähallilta lähtevä Alhostenmäen hiihtolenkki käyttää tätä samaa väylää talvisin. Reitit on viitoitettu risteyskohdistaan puisin opasteviitoin. Sveitsin majan vieressä, luontokontin pihapiirissä, jäähallilla ja Kulomäen sillan kupeessa sijaitsevat opastustaulut.

Suppa-aluetta kiertävät myös Sveitsin luontopolku ja Sveitsinpuiston kulttuuripolku, joiden lähtöpaikka ja opastustaulut sijaitsevat luontokontin vieressä, Sveitsin Majan pihapiirissä.

Jäähallilta lähtevä ja harjun ylittävä Suokierros (1,9 km) Härkävehmaansuolle sekä Vaiveronkadon ja Kulomäentien risteyksestä lähtevä Kuusimetsän kierros (0,9 km) ovat niin ikään hyväpohjaisia, ympärivuotisia kävelyreittejä, joilla ei ole talvikunnossapitoa.

Myös Alhostenmäen kierros soveltuu kävelyyn hiihtokauden ulkopuolisena aikana.

Aleksis Kiven patsaalta Helsingistä alkava ja Vantaan, Tuusulan sekä Nurmijärven kautta Hyvinkäälle kulkeva Seitsemän veljeksen vaellusreitti myötäilee viimeisen, n. 3,5 kilometrin, matkan puiston kävelyreittejä päättyen luontokontille. 

Pyöräilyreitit

Sveitsinpuiston halki pohjois-eteläsuunnassa, Kulomäen sillalta Talvisiltaan, on mahdollista pyöräillä käyttäen merkittyä väylää. Pyöräilijöille sallittuja risteäviä väyliä on jäähallilta vinttikoiraradalle, Perttulan nurmille ja etelässä Hyyppärään sekä uimalaan ja hotellialueelle. Pohjoisessa, luonnonsuojelualueen ulkopuolella voi pyöräillä vapaasti Alhostenmäen lenkillä ja Usmin yhdysväylällä.

Koska alueella liikkuu runsaasti muita ulkoilijoita ja väylien risteyskohtia on paljon, on pyöräilijöiden syytä käyttää maltillista nopeutta ja noudattaa muutoinkin varovaisuutta.

Pyöräily maastossa ja merkittyjen reittien ulkopuolella on luonnonsuojelualueella kiellettyä.

Hiihtoreitit

Sveitsinpuiston alueella on latuja yhteensä 9,4 km. Ladut ovat pääosin valaistuja, loivapiirteisiä ja ne soveltuvat sekä luistelu- että perinteisen tyylin hiihtoon. Latureittien aloituspiste on jäähallilla, sen pohjoisella pysäköintialueella. Pohjoiseen suuntautuu Alhostenmäen lenkki (3,6 km). Lenkiltä lähtee Usmin yhdyslatu (1,4 km) länteen Kytäjän-Usmin reiteille ja Pohjoinen yhdyslatu (4,0 km) itään Erkylän sekä lentokentän maastoihin.

Jäähallilta etelään suuntautuu Hyppärän yhdyslatu (2,8 km) Hyyppärän sekä Kytäjä-Usmin reiteille.

Jäähallin eteläpuolella sijaitseville Perttulan nurmille ”tykitetään” ensilumen ladut. Lumetettuja latuja on lähes 2 km ja reittejä kaikkiaan 2,5 km. Perttulan takaniityllä on lasten hiihtomaa, jonne lyhin matka on Sveitsinkadun pysäköintialueelta. 

 

Sveitsinpuiston ulkoilureittien opastustaulun löydät täältä.

Ulkoilureittien ylläpito

Reittien ylläpidosta vastaa Hyvinkään kaupunki / Liikuntapalvelut.

Palautetta reiteistä ja kunnostustarpeista toivotaan kaupungin kotisivujen kautta.

Anna palautetta.

 Kuva metsästä

 

Päivitetty 19.5.2021