Maastopyöräilyreitit

Mannerjäätikön sulamisvaiheessa n. 9000 vuotta sitten syntynyt Salpausselän harju tai oikeammin reunamuodostuma halkaisee Hyvinkään kaupungin alueen lounas-koillinen suunnassa kahteen puolikkaaseen. Muodostuman korkeus on 95-135m merenpinnan yläpuolella ja se on ympäristöään korkeammalla. Harjanteen maalajit ovat pääosin karkeita ja lajittuneita, hiekkaa tai soraa, eikä hienojakoisia maa-aineksia juurikaan ole. Tämän vuoksi maat ovat hyvin vettä läpäiseviä ja säilyvät ajettavina märkinäkin.

Harjut ja reunamuodostumat ovatkin kautta aikain olleet ihmisille luontaisia kulkuväyliä. Polkuja ja ajouria on harjulla olevan asutuksen ympärille syntynyt runsaasti. Nurmijärven Röykästä läpi Hyvinkään keskustan aina Hausjärven Oittiin saakka pystyy pyöräilemään lähes koko matkan turvautumatta rakennettuihin teihin tai katuihin.

Maastopyöräilyyn soveltuvia uria on satoja kilometrejä. Näillä ajaminen on sallittua jokamiehenoikeudella, mutta yksityisten piha-alueille tai viljelyksille ei saa poiketa. Pyöräily luonnonpoluilla vaatii hieman seikkailumieltä, sillä läheskään kaikkia uria ei ole merkitty yleisesti myynnissä oleviin karttoihin (peruskartat) saati viitoitettu. Alueelta on tehty lukuisia suunnistuskarttoja, joissa on kuvattuina pienimmätkin polut. Hyvinkään Rastin karttoja voi tulostaa seuran kotisivuilta. Rajamäen Rykmentin karttoja löytyy täältä

Hyvinkään kaupungin runsaat pyörätiet ja muut ulkoiluväylät sekä Kytäjä-Usmin retkeilyalueen metsätiet muodostavat hyvän pohjan myös maastopyöräilyyn. Alueelle on tuotteistettu kolme toisiinsa liittyvää maastopyöräilyreittiä, jotka on merkitty maastoon ja painettuun karttaan. Karttoja on saatavilla kaupungintalon infopisteestä, kirjastosta, taidemuseosta ja uimalasta. Ulkoilun teemakarttoja voi myös tulostaa kaupungin kotisivuilta. 

Reittikuvauksissa annettujen tietojen avulla pyöräilijän on mahdollista valita taitojaan ja kuntoaan vastaavan reitin sekä ennakoida mahdolliset vaarat ja varustautua olosuhteiden mukaisesti.

Kuva reiteiltä

Päivitetty 29.11.2023