Kävelyreitit

Lukkojen kierros

Lukkojen kierros kiertää nimensä mukaisesti puiston kaksi suppaa eli lukkoa. Supat ovat syntyneet jääkauden loppuvaiheissa, kun mannerjäätiköstä irronneet lohkareet ovat hautautuneet jäätikkövirtojen kuljettamien maamassojen alle. Myöhemmin, lohkareen sulettua, maa painui ja syntyi suppakuoppa.

Reitti kiertää vastapäivään harjun rinnettä ja laskeutuu Poikainsuppaan. Perttulan niityn jälkeen käännytään vasemmalle ja seuraillaan vanhan ”kakkosen” reittiä harjun alareunaa myötäillen takaisin Sveitsin Majan pihapiiriin, jossa sijaitsevat luontokontti ja opastustaulut.

Kierroksella on mittaa 2 kilometriä ja se on kokonaisuudessaan helppokulkuista valaistua käytävää, mutta korkeusvaihtelua on paljon: matalimman ja korkeimman kohdan välillä on lähes 35 metriä.

Reitillä ei ole talvikunnossapitoa.

Harjukierros

Harjukierros muodostuu vanhasta ”nelosen” lenkistä. Alku- ja loppureitit ovat yhteisiä Lukkojen kierroksen kanssa. Perttulan niityn kohdalla Harjukierros jatkaa kohti jäähallia ja Alhostenmäkeä. Kulomäentien tasalla reitti kääntyy vasempaan ja palaa harjun länsireunaa myötäillen luontokontille.

Kierroksella on mittaa 4 kilometriä ja kuten Lukkojen kierroskin, on se valaistu ja pohjaltaan helppokulkuista, mutta ylä- ja alamäkiä on runsaasti.

Reitillä ei ole talvikunnossapitoa.

Osuus jäähallilta Kulomäentien tasalle on talvella latukäytössä, joten Harjukierros ei ole tällöin kokonaisuudessaan kävelijöiden käytettävissä.

Molempien kierrosten maisemia hallitsevat harjurinteiden vankat männiköt ja niiden laiteiden tuuheat kuusikot, joissa kuolleet ja kaatuneet puut luovat peikkometsän tunnelmaa.

Suokierros

Suokierros alkaa jäähallilta ja sillä on mittaa 1,9 kilometriä. Ylitettyään Sveitsinharjun vanhaa Usmin yksityistietä laskee reitti 24 metriä alas Härkävehmaansuolle. Jo vuosikymmeniä sitten ojitetulla rämeellä kasvaa nykyään tukkimännikkö ja sen alla tiheä varvikko.

Suon itäreunan lähteikköjen vesi virtaa luonnonuomassaan reitin ali muodostaen tunnelmallisen keitaan.

Suon jälkeen reitti kääntyy jyrkästi vasempaan huoltotielle ja nousee hetken päästä

ulkoilureitille seuraillen harjun länsireunaa takaisin jäähallille. Reitin pohja on helppokulkuinen ja korkeusvaihtelua on kohtuullisesti.

Reitillä ei ole valaistusta eikä talvikunnossapitoa.

Kuusimetsän kierros

Reitti alkaa Kulomäentien ja Vaiveronkadun risteyksestä ja seurailee aluksi lehdossa kiemurtelevaa puronuomaa kohti koiraharrastusaluetta. Kahdesta risteyksestä käännytään vasemmalle ja palataan takaisin lähtöpaikkaan.

Nimensä mukaisesti tämä vajaan kilometrin mittainen kierros kulkee koko matkan synkässä kuusikossa, johon vaihtelua tuovat yksittäiset suuret lehtipuut. Paikoin puiden oksat kattavat koko käytävän muodostaen ”havuholvin”. Ketunleipä eli käenkaali kasvaa rehevänä ja runsaana peittäen maan pinnan lähes kokonaan vihreän maton lailla.

Reitillä ei ole talvikunnossapitoa, mutta se on valaistu ja helppokulkuinen.

Kulttuuripolku

Sveitsinpuiston kulttuuripolku johdattelee kulkijan historiallisten kohteiden kautta Sveitsin lukon ympäri. Lähtöpaikka on luontokontilta.

Harjun korkeuserot ja paikoin polun kivisyys tuovat reitille vaativuutta. Reitti on luokitukseltaan keskivaativa.

Kulttuuripolku on merkitty mustin reittimerkein puiden runkoihin ja sen pituus on 1,1 km. Reitillä ei ole talvikunnossapitoa.

Luontopolku

Sveitsin luontopolku kiertää geologisesti arvokkaalla ja kasvillisuudeltaan monimuotoisella Sveitsinpuiston luonnonsuojelualueella. Polku johdattaa kulkijan vaihteleviin harju- ja metsämaisemiin.

Polku on helppokulkuinen, sillä se noudattelee pääosin hyväpintaisia ulkoilureittejä. Suurista korkeuseroista johtuen reitti on luokitukseltaan keskivaativa.

Luontopolun lähtöpaikka on Härkävehmaankatu 9 ja sillä on pituutta noin 2,4 km. Reitillä ei ole talvikunnossapitoa.
 Sveitsin luontopolku on toteutettu mobiilisti QR-koodien avulla.

Kuva metsästä puusta, jossa kasvaa sieniä

Päivitetty 28.7.2020