Niittulahden kierros

Reittikuvaus

Niittulahden kierroksen aloitus- ja päätepiste sijaitsevat Kytäjäntien (Jaanankallion) pysäköintialueella, os. Kytäjäntie 625, jonne pääsee Hyvinkään rautatieasemalta paikallisliikenteen bussilla kouluvuoden aikana arkipäivisin (ks. aikataulut ja reitit). Reitillä on mittaa 10,2 km ja se kulkee lähes koko matkaltaan pienillä metsäautoteillä, joilla on mahdollista myös pyöräillä. Reitin puolivälissä, Suolijärven rannalla on nuotiopaikka, jonka yhteydessä on laituri. Järvi soveltuu oivallisesti uimiseen ja virkistyskalastukseen. Kuivakäymälä ja puukatos sijaitsevat metsätien varrella n. 300 m rannasta. Alueella on mahdollista myös telttailla ja sieltä avautuvat poikkeuksellisen erämaiset maisemat yli Suolijärven. Reitti soveltuu pituutensa ja helppokulkuisuutensa johdosta myös lapsiperheiden päivä- sekä viikonloppuretkeilyyn. Tiepohjien kivisyys ja paikoin kapeus ei mahdollista liikkumista esim. lastenvaunujen kanssa. Reitin ohjeellinen kiertosuunta on myötäpäivään.

Reitillä ei ole talvikunnossapitoa.

Kuva järveltä

Retkeilyn turvallisuus

Niittulahden kierros on luokitukseltaan helppo, eikä se aseta juurikaan vaatimuksia jalkineiden tai muun varustuksen suhteen. Iso-Haiskarin eteläpuolella kuljetaan lyhyt osuus kapealla traktoriuralla, jonka pinta on paikoin märkä ja kivinen. Nuotiopaikalle johtava n. 300 m mittainen polku on jyrkkä ja varsinkin märällä kelillä liikkuminen edellyttää varovaisuutta. Jyrkimpään kohtaan on asennettu köysikaide helpottamaan liikkumista. Suolijärventiellä on puomeista huolimatta satunnaisesti ajoneuvoliikennettä, joten tiellä kuljettaessa on syytä noudattaa liikennesääntöjä. Reitti on viitoitettu vähintään risteyskohdiltaan puisin viittapaaluin.

Niittulahden nuotiopaikan koordinaatit ovat:

  • P: 6724619 m jaI: 372871 m (ETRS-TM35FIN)
  • lat: 60° 38.2281' ja lon: 24° 40.5375' (WGS84)

Muistathan, että metsäpalovaroituksen aikana ei saa sytyttää avotulta. Nuotiota tai muuta avotulta ei myöskään saa sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Varaa aina sammutusvettä nuotiopaikalle.

Reitin kulku sekä luontoarvot

Niittulahden kierros lähtee Jaanankallion P-alueelta pohjoiseen n. 400 m pitkin Suolijärventietä, jonka jälkeen käännytään vasemmalle pienemmälle metsätielle. Metsäautoteitä seuraillaan Suolijärven rannan tuntumaan saakka, mistä viimeinen 300 m matka kuljetaan pientä jyrkkää polkua järven rantaan. Paluu lähtöpisteeseen kulkee pohjoista tiereittiä myöden. Reitin alku- ja loppuosa ovat yhteisiä Haiskarin kierroksen kanssa.

Reitti kulkee vaihtelevassa metsämaastossa ja halkoo sekä sivuaa useampaa luonnonsuojelualuetta. Alueen metsiä on viimeisten vuosikymmenien aikana uudistettu varsin laaja-alaisesti, joten puusto on jokseenkin nuorta. Toisaalta maisemien ”avaruus” luovat vaihtelua muutoin niin metsäisiin näkymiin.

Suojelualueet sisältävät reheviä puronvarsilehtoja, runsaspuustoisia lammenrantoja ja arvokkaita kallioalueita. Alueen kasvillisuus on monipuolinen ja harvinaisia sekä vaateliaita lajeja on runsaasti. Monimuotoinen luonto tarjoaa myös lukuisille eläinlajeille suotuisat olosuhteet elää ja lisääntyä. Varsinkin linnusto on monipuolinen ja runsas. Suolijärvellä voi nähdä uiskentelemassa useammankin kuikkaparin.

Myös nuotio- ja telttailupaikka sijaitsevat luonnonsuojelualueella, joten otathan tämän huomioon kaikissa toimissasi. Roskaton ja koskematon luonto takaavat kaikille mahdollisuuden virkistäytyä ja rentoutua. Muistathan pitää koirasi kytkettynä kaikkina vuodenaikoina.

Kuva alueelta

Ulkoilureitin ylläpito

Reitin ylläpidosta vastaa Hyvinkään kaupunki / Liikuntapalvelut.

Palautetta reitistä ja kunnostustarpeista toivotaan kaupungin kotisivujen kautta.

Anna palautetta.

 

Päivitetty 14.5.2021