Opastetut reitit

Ulkoilualueilla liikkuva, muistathan käyttää kirkkaita varusteita!

Kaupungin ympärillä ja Kytäjä-Usmi retkeilyalueella risteilevistä ulkoiluväylistä on tuotteistettu nimettyjä ulkoilureittejä helpottamaan opastamista ja kulkemista. Reiteillä on nimi, ohjeellinen kulkusuunta, pituus ja vaativuusluokka. Reiteistä on laadittu kuvaukset, jotka helpottavat käyttäjää valitsemaan itselleen sopivimmat kohteet.

Ulkoilureitit on jaettu alueellisesti ja/tai eri liikuntamuotojen mukaan viiteen eri ryhmään:

  • Kytäjä-Usmi retkeilyreitit
  • Maastopyöräilyreitit
  • Hiihtoreitit
  • Sveitsin puiston ulkoilureitit
  • Hyyppärän alueen ulkoilu- ja ratsastusreitit

Reittien opastus maastossa koostuu opasteviitoista ja sinisistä reittimerkinnöistä. Aloituspisteistä, taukopaikoilta ja tärkeimmistä risteyskohdista löytyvät opastustaulut karttoineen. Näiden lisäksi eri ulkoilualueille ja/tai liikuntamuodoille on saatavissa painettuja karttoja. Kartan voi noutaa kauppakeskus Willan infosta, kaupungintalon infopisteestä, kirjastosta, taidemuseosta ja uimalasta.  Ulkoilun teemakarttoja voi myös tulostaa kaupungin kotisivuilta.

Useasta opasteesta löytyy myös QR-koodeja, joiden linkit johtavat Retkikartta.fi –palveluun tai kaupungin www-sivuille lisäinformaation saamiseksi.

Ulkoilureittien opasteisiin on paikoittain sijoitettu pelastuskoodeja helpottamaan sijainnin ilmoittamista mahdollisessa hätätapauksessa.

Hyvinkäältä löytyy myös seitsemän lyhyempää luontopolkua, jotka on merkitty maastoon keltaisin maalimerkein ja opastustauluin.

Rautatieaseman puistosta lähtee Pikkupässi pyöräilyreitti Karkkilaan. Tämä 51 km mittainen reitti seurailee vanhan kapearaiteisen rautatien linjaa ja se on merkitty opastein.

Tehtaansuolla risteilee lokakuussa 2019 avattu Terveysmetsäpolku. Polun kartta löytyy myös kaupungin kotisivuilta.

AJANKOHTAISTA

Koronapandemian johdosta painettuja ulkoilukarttoja on saatavana ainoastaan kauppakeskus Willan infosta. Toinen vaihtoehto on tulostaa itselleen kartta kaupungin kotisivuilta.

Poikkeustilasta johtuvat kokoontumisrajoitukset ja turvavälit on syytä muistaa myös ulkoilureiteillä ja levähdyspaikoilla. Tarkista ennen maastoon lähtöä reitin ohjeellinen kiertosuunta kartasta tai verkkosivuilta sekä myös noudata sitä. Näin vältetään turhia kohtaamisia kapeilla reiteillä ja pitkospuilla.

Pysäköintipaikoilla ja teiden varsilla on noudatettava liikennemerkkien määräyksiä. Tienvarsia tai peltojen tms. ramppeja ei saa missään oloissa tukkia autoilla. Tämä on sekä turvallisuusasia – hälytysajoneuvojen on päästävä liikkumaan - että näin kevätaikaan teillä liikkuu leveitä maatalouskoneita sekä puutavara-autoja myös viikonloppuisin.

Turvallista ja voimaannuttavaa ulkoilua kaikille

t. kaupungin Liikuntapalvelut

 

 

Kuva ulkoilureitiltä 

 

Päivitetty 26.4.2022