Kytömetsän pyörähdys

Kytömetsän pyörähdys (17,8 km) risteilee Kytäjä-Usmin retkeilyalueen metsäautoteillä. Reitti yhtyy Karhujen pyörähdykseen Usminrinteentiellä n. 2,5 km matkalta. Ajamalla molemmat reitit, tulee lenkille mittaa 21,4 km. Yhdessä Hyvinkään pyörähdyksen kanssa matkaa kertyy runsaat 45 km.

Vaikka reitti on ajettavissa ns. normipyörällä, on suositeltavaa käyttää maastopyörää, sillä paikoitellen teillä on irtosoraa tai karkeaa mursketta. Reitillä on myös kaksi märkää ja pehmeää pätkää, joilla maastopyörän leveistä renkaista on suurta hyötyä. Kytömetsän kierros sisältää runsaasti korkeusvaihteluita; vauhdikkaita alamäkiä ja ketjuja venyttäviä ylämäkiä on riittämiin. Kierroksen varrella tai sen välittömässä läheisyydessä on peräti kuusi nuotiopaikkaa, neljä laavua ja kolme uimapaikkaa sekä yksi uimaranta, joten reitti on varsinainen pyöräretkeilijän helmi.

Kytömetsän pyörähdys on vaativuusluokaltaan helppo ja se soveltuu normaalikuntoiselle maastopyöräilijälle.

Pyöräilyn turvallisuus

Vaikka Kytömetsän pyörähdys kulkee suurimmaksi osaksi puomeilla suljetuilla metsäteillä, voi reitillä olla ajoneuvoliikennettä. Osuudella Usminjärventieltä Kytäjäntielle ja edelleen Jaanankallion pysäköintialueelle on oltava erityisen varovainen sekä noudatettava liikennesääntöjä.

Hämärässä ja pimeällä ajettaessa turvallisuutta lisäävät pyörän valot ja pyöräilijän heijastimet. Vastuuntuntoinen kuljettaja käyttää päänsä suojana kypärää.

Reitit on viitoitettu vähintään risteyskohdiltaan puisin viittapaaluin. Vaikka reitti on viitoitettu, on suositeltavaa ottaa kartta matkaan. Karttoja on saatavilla kaupungintalon infopisteestä, kirjastosta, taidemuseosta ja uimalasta. Turvallisuutta lisäävät myös pyöräilykumppani ja matkapuhelin.

Kuva reitiltä

Reitin kulku

Tämän kuvauksen aloituspisteenä on Jaanankallion P-alue (Kytäjäntie 625) ja kiertosuunta on myötäpäivään. Kytömetsän pyörähdys kulkee alussa Niittulahden retkeilyreitin kanssa samoilla väylillä. Suolijärven nuotiopaikan jälkeen reitit erkanevat ja pyöräreitti jatkaa pohjoiseen Karjamajantielle ja edelleen takaisin Suolijärventielle. Tietä jatketaan pohjoiseen n. 700 m, jonka jälkeen käännytään oikealle Kiiskilammen suuntaan. Nuotiopaikan jälkeen matka jatkuu pieniä metsäteitä myöden Usminrinteentielle, jota kuljetaan aina Usminjärventielle saakka. Reitti polveilee mukavasti kallioisella ylänköalueella halki Metsähallituksen luonnonhoitometsän männiköiden. Reitti ohittaa Kaksoislampien ja Iso-Karhu lammen nuotiopaikat oikealta. Idyllisille levähdyspaikoille johtaa ajokelpoiset urat ”takavasemmalle” n. 400-500 m. Usminjärvi uimarantoineen sivuutetaan itäpuolelta. Usminjärventien risteyksestä jatketaan oikealle tietä myöden Vuorenniityntien risteykseen. Vuorenniityntieltä ajetaan metsän läpi traktoriuraa myöten Jauholammin ja Piilolammin teiden kautta Kytäjäntielle ja edelleen Jaanankallion p-alueelle.

Pyörähdyksen kulttuurihistoriaa ja palveluvarustus

Vaikka Kytömetsän pyörähdys kulkee pääosin tehokkaasti hoidetuissa talousmetsissä, se halkoo tai sivuaa yli kymmentä luonnonsuojelualuetta. Alueen arvo perustuu ennen kaikkea laajaan, rakentamattomaan luontokokonaisuuteen, jolle luonteenomaisia ovat lukuisat pienet lammet sekä jyrkkäpiirteiset kalliot ja niiden väliset kosteat, rehevät painanteet. Pienialaisia luonnontilaisia tai niiden kaltaisia metsiä alueella on pääasiassa lampien ympärillä.

Kytäjä-Usmi alueella esiintyy useita Uudellamaalla uhanalaisia kasvi- ja lintulajeja sekä luontotyyppejä, mm. purolehdot ja rantasuot. Kasveista mainittakoon hajuheinä, lehtoneidonvaippa ja korpisorsimo sekä linnuista kaakkuri, pohjantikka ja pikkusieppo. Lisää tietoa luonnon monimuotoisuudesta löytyy täältä.

Reitin lähituntumassa on kuusi nuotiopaikkaa pöytineen ja penkkeineen. Iso-Haiskarilla, Niittulahdessa, Kiiskilammella ja Kaksoislammilla on myös puucee. Kierroksen sisään jäävät Usmin uimaranta ja Piilolammin nuotiopaikka, joka on Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen omistuksessa.

Kuva nuotiopaikalta

Muistathan, että metsäpalovaroituksen aikana ei saa sytyttää avotulta. Nuotiota tai muuta avotulta ei myöskään saa sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Varaa aina sammutusvettä nuotiopaikalle.

 • Jaanankallion pysäköintialueen osoite: Kytäjäntie 625, Hyvinkää.
 • Usmin uimarannan osoite: Usminjärventie 206, Hyvinkää.
 • Piilolammin pysäköintipaikan osoite: Piilolammintie 162, Hyvinkää.
 • Iso-Haiskarin nuotiopaikan koordinaatit:
  • P: 6723350 m ja I: 374064 m (ETRS-TM35FIN)
  • lat: 60° 37.5677' ja lon: 24° 41.8935' (WGS84)
 • Niittulahden nuotiopaikan koordinaatit:
  • P: 6724619 m ja I: 372871 m (ETRS-TM35FIN)
  • lat: 60° 38.2281' ja lon: 24° 40.5375' (WGS84)
 • Kiiskilammen nuotiopaikan koordinaatit:
  • P: 6725596 m ja I: 375405 m (ETRS-TM35FIN)
  • lat: 60° 38.8020' ja lon: 24° 43.2772' (WGS84)
 • Iso-Kypärä lammen nuotiopaikan koordinaatit:
  • P: 6725836 m ja I: 376497 m (ETRS-TM35FIN) tai
  • lat: 60° 38.9515' ja lon: 24° 44.4663' (WGS84)
 • Kaksoislammin nuotiopaikan koordinaatit:
  • P: 6725333 m ja I: 377549 m (ETRS-TM35FIN) tai
  • lat: 60° 38.7001' ja lon: 24° 45.6382' (WGS84)
 • Iso-Karhu lammen nuotiopaikan koordinaatit:
  • P: 6724871 m ja I: 377850 m (ETRS-TM35FIN) tai
  • lat: 60° 38.4569' ja lon: 24° 45.9851' (WGS84).

 

Päivitetty 21.5.2021