Karhujen pyörähdys

Karhujen pyörähdyksen voi ajaa itsenäisenä lenkkinä ja sen pituus on 8,6 km. Yhdistettynä Hyvinkään pyörähdykseen, jää Hyyppärän itäinen väylä ajamatta ja näin pyörähdykselle tulee lisäpituutta 6,4 km.

Reitti soveltuu ajettavaksi myös ns. normipyörällä, mutta maastopyörän leveillä renkailla meno on toki tasaisempaa ja pehmeiden paikkojen ylitys sujuvampaa. Matkaa voi lyhentää noin kilometrin ajamalla ”K-18 MTB-oikaisun” Kypäränsuolta Kaksoislampien länsipuolitse Usminrinteentielle. Oikaisu on pohjaltaan kivistä sekä jyrkkäpiirteistä polkua ja se sopii ainoastaan maastopyörille sekä vaatii kuskilta ajotaidon lisäksi vahvat reidet. Oikaisu on luokitukseltaan keskivaativa, kun peruskierros on helppo.

Pyöräilyn turvallisuus

Karhujen pyörähdys kulkee vain osittain moottoriajoneuvoilta suljetuilla väylillä, joten pyöräilijöiden on noudatettava liikennesääntöjä ja varovaisuutta. Hyyppäräntiellä ja ulkoiluväylillä liikkuu myös ratsastajia, joita kohdattaessa kannattaa hiljentää vauhtia ja liikehtiä muutoinkin rauhallisesti hevosia säikyttelemättä. Hämärässä ja pimeällä ajettaessa turvallisuutta lisäävät pyörän valot ja pyöräilijän heijastimet. Vastuuntuntoinen kuljettaja käyttää päänsä suojana kypärää.

Reitit on viitoitettu vähintään risteyskohdiltaan puisin viittapaaluin. Vaikka reitti on viitoitettu, on suositeltavaa ottaa kartta matkaan. Karttoja on saatavilla kaupungintalon infopisteestä, kirjastosta, taidemuseosta ja uimalasta. Turvallisuutta lisäävät myös pyöräilykumppani ja matkapuhelin.

Reitin kulku

Tämän kuvauksen aloituspisteenä on Hyyppärän P-alue ja kiertosuunta on vastapäivään. Reitti kulkee ulkoiluväylällä Hyyppärästä peltoaukean halki Usmintielle, joka johdattaa yli Vantaan- ja Paalijoen Kytäjä-Usmin metsäalueelle. Reitin varrelle jää Hyvinkään Ladun maja ennen Kypäränsuolla olevaa ”K-18 MTB-oikaisun” risteystä. Oikoreitin polku kääntyy vasemmalle kivikkoiseen ylämäkeen, kun perusreitti jatkaa suoraan metsäautotietä pitkin kohti Iso-Kypärän lampea. Lampi nuotiopaikkoineen jää reittiin nähden n. 600 m oikealle ja sinne johtaa varsin pehmeä/märkä suopolku, jolla ajamista kannattaa välttää. Karhujen pyörähdys jatkuu metsätieltä kohti etelää talvisen hiihtouran pohjaa Usminrinteentielle, jota kuljetaan aina Usminjärventielle saakka. Reitti polveilee mukavasti kallioisella ylänköalueella halki Metsähallituksen luonnonhoitometsän männiköiden. Kaksoislampien ja Iso-Karhu lammen nuotiopaikat jäävät muutamia satoja metrejä kulkusuuntaan nähden vasemmalle, mutta levähdyspaikoille on opasteet ja ajokelpoiset väylät. Myös Pikku-Karhu lampi jää vasemmalle. Usminjärvi uimarantoineen sivuutetaan itäpuolelta. Usminjärventien risteyksestä jatketaan vasemmalle tietä myöden n. 2 km takaisin Hyyppärän P-alueelle.

Kuva reitiltä

Pyörähdyksen kulttuurihistoriaa ja palveluvarustus

Karhujen pyörähdyksen sisään jää lukuisia vanhoja ja yksi uusi kivilouhos.

Alueen kallioperä on suurelta osin lujaa gabroa, Hyvinkään Mustaa, jota on louhittu 1800 luvun loppupuolelta alkaen rakennus- ja monumenttikiviksi. Tänä päivänä samaa kivilajia käytetään mm. asfaltin raaka-aineena. Esi-isiemme uurastukseen pääsee helpoimmin tutustumaan Iso-Karhu lammelle johtavalta tieltä, joka kulkee läpi louhoksen ja sen jätekivikasan.

Reitin lähituntumassa on kolme nuotiopaikkaa pöytineen ja penkkeineen. Kaksoislammilla on myös laavu ja puucee.

Muistathan, että metsäpalovaroituksen aikana ei saa sytyttää avotulta. Nuotiota tai muuta avotulta ei myöskään saa sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Varaa aina sammutusvettä nuotiopaikalle.

Hyyppärän kartanon entisessä päärakennuksessa toimii kahvila-ravintola.

 • Hyvinkään Ladun majan (Latu Miilu) osoite: Usmintie 303, Hyvinkää.
 • Hyyppärän kahvila-ravintolan osoite: Hyyppäräntie 31, Hyvinkää.
 • Usmin uimarannan osoite: Usminjärventie 206, Hyvinkää.
 • Iso-Kypärä lammen nuotiopaikan koordinaatit:
  • P: 6725836 m jaI: 376497 m (ETRS-TM35FIN) tai
  • lat: 60° 38.9515' ja lon: 24° 44.4663' (WGS84).
 • Kaksoislammin nuotiopaikan koordinaatit:
  • P: 6725333 m jaI: 377549 m (ETRS-TM35FIN) tai
  • lat: 60° 38.7001' ja lon: 24° 45.6382' (WGS84).
 • Iso-Karhu lammen nuotiopaikan koordinaatit:
  • P: 6724871 m jaI: 377850 m (ETRS-TM35FIN) tai
  • lat: 60° 38.4569' ja lon: 24° 45.9851' (WGS84).

 Kuva Iso-Kypärältä

Päivitetty 9.5.2017