Kahden piilon kierros

Reittikuvaus

Kahden Piilon kierroksen aloitus- ja päätepiste sijaitsevat Kytäjäntien (Jaanankallion) pysäköintialueella, os. Kytäjäntie 625, jonne pääsee Hyvinkään rautatieasemalta paikallisliikenteen bussilla kouluvuoden aikana arkipäivisin (ks. aikataulut ja reitit). Reitillä on mittaa 11,5 km ja se kulkee osin hyväpohjaisilla metsäautoteillä ja osin vaihtelevapohjaisilla poluilla. Reitti soveltuu päivä- ja viikonloppuretkeilyyn sekä patikointiin. Sen varrella on kaksi nuotiopaikkaa, joista ensimmäinen sijaitsee Kiiskilammen pohjoisrannalla ja toinen Piilolammin etelärannalla. Molemmilla paikoilla on puucee, puuliiteri, pöytä ja penkit sekä laituri. Kiiskilammella on lisäksi yöpymiseen soveltuva laavu. Reitin ohjeellinen kiertosuunta on myötäpäivään.

Reitillä ei ole talvikunnossapitoa, mutta osa väylistä kuuluu Hyvinkään latuverkostoon.

Piilolammin virkistysalue on Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen omistuksessa ja hoidossa.

Kuva nuotiopaikalta

Retkeilyn turvallisuus

Kahden Piilon kierros on luokitukseltaan helppo. Suurin osa reitistä kulkee hyväpohjaisilla metsäteillä, mutta polkuosuudella (n. 2 km) on paikoitellen kivisyyttä ja märkyyttä, mikä on syytä ottaa huomioon jalkineita valittaessa. Korkeuseroja reitillä on jonkin verran.

Suolijärventiellä on puomeista huolimatta satunnaista ajoneuvoliikennettä, joten tiellä kuljettaessa on syytä noudattaa liikennesääntöjä. Reitti on viitoitettu vähintään risteyskohdiltaan puisin viittapaaluin.

 • Kiiskilammen nuotiopaikan koordinaatit ovat:
  P: 6725596 m jaI: 375405 m (ETRS-TM35FIN)
  lat: 60° 38.8020' ja lon: 24° 43.2772' (WGS84)
 • Piilolammin nuotiopaikan koordinaatit ovat:
  P: 6724478 m jaI: 376394 m (ETRS-TM35FIN)
  lat: 60° 38.2187' ja lon: 24° 44.4040' (WGS84)
 •  Piilolammin pysäköintipaikan osoite on Piilolammintie 162, Hyvinkää.

Muistathan, että metsäpalovaroituksen aikana ei saa sytyttää avotulta. Nuotiota tai muuta avotulta ei myöskään saa sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Varaa aina sammutusvettä nuotiopaikalle.

Reitin kulku sekä luonnonarvot

Kahden Piilon kierros lähtee Jaanankallion P-alueelta pohjoiseen pitkin Suolijärventietä aina Kiiskilammelle haarautuvan pienemmän tien risteykseen. Matkaa Kiiskilammen nuotiopaikalle on 4,9 km. Kiiskeltä reitti jatkuu kohti Metsähallituksen luonnonhoitometsää, jonka rajalta väylä kaventuu muuttuen lopulta poluksi.

Polku johdattaa retkeilijän Piilolammin idyllisiin maisemiin ja nuotiopaikalle. Matkaa näiden kahden levähdyspaikan välillä on 3,2 km. Piilolammilta johtaa merkitty väylä Usmin puoleisille reiteille ja Kaksoislampien nuotiopaikalle, jonne matkaa on 2 km. Lammen itärannalla sijaitsee pieni mökki, jonka pihapiiri ja ranta ovat yksityiskäytössä.

Kahden Piilon kierros jatkuu Piilolammilta etelään kohti Pikkupiiloa kulkien pitkin vaihtelevantasoista polkua. Tällä 1,2 km mittaisella, pääosin suopohjaisella osuudella vedenpitävät jalkineet ovat paikallaan. Loppumatkan 2,2 km kuljetaan jälleen hyväpohjaisella metsätiellä. Reitti kulkee vaihtelevassa metsämaastossa ja halkoo sekä sivuaa useampaa luonnonsuojelualuetta. Myös Kiiskilammen nuotio- ja laavupaikka sijaitsevat luonnonsuojelualueella, joten otathan tämän huomioon kaikissa toimissasi. Roskaton ja koskematon luonto takaavat kaikille mahdollisuuden virkistäytyä ja rentoutua. Piilolammin länsirannalla ja pohjoispuolella reitti kulkee luonnonhoitometsässä, jossa puuston ikärakenne on ympäristöään huomattavasti korkeampi. Varsinkin kahdella aarnialuekuviolla pystyyn kuolleiden ja lahopuiden määrä on suuri. Metsähallitus tekee alueella soiden ennallistamistöitä. Linnustosta varsinkin kolopesijät ja vanhojen metsien suosijat ovat runsaslukuisia. Kuusikoiden hämäryydessä voit kuulla varpuspöllön ja punatulkun viheltelyä sekä kalliomänniköillä yöaikaan kehrääjän surinaa. Nämä piilottelevat siivekkäät näyttäytyvät luontoretkeilijälle harvoin, mutta lentoon karkotettu ukkometso ei keneltäkään jää huomaamatta.

Piilolammin koilliskulmalla sijaitsee vanha pieni kivilouhos, josta on muinoin louhittu rakennus- ja monumenttikiviksi gabroa, Hyvinkään Mustaa.

Kahden Piilon kierroksen monimuotoiset metsät tarjoavat syksyisin oivallisia sienestyskohteita. Alueen nuorista kuusikoista löytyy mm. monien himoitsemia herkkutatteja.

Muistathan pitää koirasi kytkettynä kaikkina vuodenaikoina.

Kuva nuotiopaikalta

Ulkoilureitin ylläpito 

Reitin ylläpidosta vastaa Hyvinkään kaupunki / Liikuntapalvelut.

Palautetta reitistä ja kunnostustarpeista toivotaan kaupungin kotisivujen kautta.

 

Anna palautetta.

Piilolammin virkistysalueen hoidosta vastaa Uudenmaan virkistysalueyhdistys.

Yhdistyksen palautelaatikko.

Päivitetty 14.5.2021