Mustan kiven kierros

Reittikuvaus 

Mustan kiven kierroksen aloitus- ja päätepiste sijaitsevat Hyyppärän pysäköintialueella, os. Hyyppäräntie 70, Hyvinkää. Paikallisliikenteen bussilla pääsee Hyvinkään rautatieasemalta Talvisiltaan, josta on matkaa Hyyppärään 1,2 km (ks. aikataulut ja reitit). Reitillä on mittaa 12,3 km ja se kulkee vaihtelevasti pelto- ja metsämaisemissa. Sen varrella on kaksi nuotiopaikkaa, joista ensimmäinen sijaitsee Kaksoislampien välissä ja toinen Iso-Karhu lammen pohjoisrannalla. Molemmilla paikoilla on nuotiokehä, puuliiteri, pöytä ja penkit. Kaksoislammella on lisäksi kuivakäymälä ja yöpymiseen soveltuva laavu.

Reitti soveltuu päivä- ja viikonloppuretkeilyyn sekä patikointiin maastossa kulkemaan tottuneille retkeilijöille. Reitillä ei ole talvikunnossapitoa, mutta osa väylistä kuuluu Hyvinkään latuverkostoon.

Reitin varrella on Hyvinkään Latu ry:n ulkoilumaja, jonka palvelut ovat käytettävissä ainoastaan majan aukioloaikoina. Reitin ohjeellinen kiertosuunta on vastapäivään. 

Kuva reitiltä

Retkeilyn turvallisuus 

Mustan kiven kierros on luokitukseltaan vaativa. Suurin osa reitistä kulkee pitkin maastoa myötäileviä pieniä ja osin kivisiä polkuja. Kostealla säällä kalliot ja puiset rakenteet voivat olla petollisen liukkaita. Paikoitellen on myös märkiä painanteita ja suota, mikä on syytä ottaa huomioon jalkineita valittaessa. Korkeuseroja reitillä on jokseenkin runsaasti.

Reitin alussa ja lopussa reitti kulkee Vantaanjokirannan ratsastusreitillä ja kapealla yksityistiellä, joilla liikuttaessa on syytä noudattaa liikennesääntöjä ja varovaisuutta. Hevosia kohdattaessa on toimittava rauhallisesti eläimiä säikyttelemättä. Reitti on viitoitettu vähintään risteyskohdiltaan puisin viittapaaluin ja merkitty maastoon sinipäisin puupaaluin. Vaikka reitti on hyvin viitoitettu, on suositeltavaa ottaa kartta matkaan. Turvallisuutta lisäävät myös retkikumppani ja matkapuhelin.

Pahimman kevättulvan aikaan saattaa Paalijoen ylittävä silta olla veden vallassa. Tällöin turvallinen reitti kulkee Ladun majalle Usmintien kautta.

 • Hyvinkään Ladun maja (Latu Miilu) osoite: Usmintie 303, Hyvinkää.
 • Kaksoislammin nuotiopaikan koordinaatit ovat:
  • P: 6725333 m jaI: 377549 m (ETRS-TM35FIN)
  • lat: 60° 38.7001' ja lon: 24° 45.6382' (WGS84)
 • Iso-Karhu lammen nuotiopaikan koordinaatit ovat:
  • P: 6724871 m jaI: 377850 m (ETRS-TM35FIN)
  • lat: 60° 38.4569' ja lon: 24° 45.9851' (WGS84)

Muistathan, että metsäpalovaroituksen aikana ei saa sytyttää avotulta. Nuotiota tai muuta avotulta ei myöskään saa sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Varaa aina sammutusvettä nuotiopaikalle.

Muistathan myös, että koirat on pidettävä kytkettyinä kaikkina vuodenaikoina.

Kuva alueelta

Reitin kulku sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön kuvaus

Hyyppärän ja Usmin alueen asutuksella ja luonnonvarojen hyödyntämisellä on jo vuosisatojen aikainen historia. Alueella virtaavan Paalijoen rantapenkalta löydetyt kvartsiset iskokset kertovat vieläkin vanhemmasta, kivikautisesta historiasta. Usmin kallioperän tumma, luja kiviaines tunnetaan kauppanimellä Hyvinkään Musta ja sitä on louhittu 1800-luvun lopulta alkaen monumentti- ja rakennuskiviksi. Muistona nyt jo päättyneestä uurastuksesta ovat alueelta löytyvät lukuisat louhoskuopat ja jätekiviröykkiöt.

Alueesta on kehittynyt hevosharrastuksen keskus ja alueella toimii lukuisia alan yrityksiä ja myös hevossairaala. Alueella on myös Hyyppärän kartano.

Mustan kiven kierroksen reitin aloitus ja päätepiste sijaitsevat pysäköintialueella Hyyppärän peltoaukealla. Reitti kiemurtelee ensin pohjoiseen jokirannassa ja lyhyen tiepätkän jälkeen siirtyy ulkoiluväylälle. Reitin varrelle jää talleja, laitumia ja idyllisiä maalaismaisemia. Peltojen yllä voit nähdä hiirihaukan liitelemässä tai tuulihaukan lekuttelemassa myyräsaaliin toivossa. Vantaanjoen vartta seuraillaan n. 2 km kunnes reitti nousee korkealle Usmin kallioalueelle sukeltaakseen jälleen alas Paarijoen kanjoniin.

Joki ylitetään pientä puusiltaa myöten ja aloitetaan kapuaminen kohti ylänköalueella sijaitsevaa Kaksoislampien nuotiopaikkaa. Matkalla ohitetaan Ladun maja, jonka palvelut ovat tarjolla ainoastaan hiihtokaudella viikonloppuisin ja hiihtolomaviikolla. Korkeuseroa jokilaakson ja levähdyspaikan välillä on liki 50 m ja nousumetrejä reilusti 

enemmän. Seuraavalle Iso-Karhu lammen nuotiopaikalle kuljetaan 1,4 km pientä metsätietä pitkin. Tämä karun kaunis kallioalue syvine rotkoineen kuuluu Metsähallituksen omistuksessa olevaan luonnonhoitometsään. Puusto on pääosin vanhaa männikköä ja tarjoaa suojaa sekä elinpiirin monen moisille siivekkäille. Ei ole tavatonta joutua ukkometson massiivisen olemuksen säikäyttämäksi.

Iso-Karhun jälkeen reitti kulkee halki synkän ja pohjaltaan melko märän kuusinotkelman, joka päättyy Usmintielle. Tietä kuljetaan 1,8 km Vantaanjoen varteen, josta reitti seurailee jokirantaa kohti Hyyppärän pysäköintialuetta.

Ulkoilureitin ylläpito

Reitin ylläpidosta vastaa Hyvinkään kaupunki / Liikuntapalvelut.

Palautetta reitistä ja kunnostustarpeista toivotaan kaupungin kotisivujen kautta.

Anna palautetta.

 

Päivitetty 24.10.2022