Kytäjä-Usmi ulkoilualue

Varhaisin kuvaus Kytäjä-Usmi alueen maastoista lienee vuonna 1889 ilmestyneessä Geologisen Karttalehden nro 6 ”Kertomuksessa”, jossa mainitaan Kytäjän kartanon koillispuolella oleva jylhä ja kolkko vuorialue ahtaine, soiden ja rahkain täyttämine notkoineen.

Nykyisellään alue kuuluu osana Hyvinkään länsipuolella sijaitsevaan Kytäjä-Usmi metsäalue –nimiseen Natura 2000 –kohteeseen, joka sisältää lukuisia yksityisiä luonnonsuojelualueita ja Metsähallituksen luonnonhoitometsän aarnialueineen. Retkeilyaluetta rajaavat lännessä erämainen Suolijärvi ja idässä Vantaanjoki sekä Tampereen moottoritie. Näiden itäpuolella sijaitsevat Sveitsinpuiston ulkoilualue hiihtokeskuksineen sekä kaupunki puistoineen. Ks. kartta.

Alueen suurimmat maanomistajat ovat Kytäjän kartano ja Metsähallitus. Itäosiltaan alue on lukuisten pienten tilojen kirjoma mosaiikki.

Luontoarvot

Natura-alueen arvo perustuu ennen kaikkea laajaan, rakentamattomaan luontokokonaisuuteen, jolle luonteenomaisia ovat lukuisat pienet lammet sekä jyrkkäpiirteiset kalliot ja niiden väliset kosteat, rehevät painanteet. Metsät ovat pääosin varsin tehokkaasti käsiteltyjä talousmetsiä, mutta myös pienialaisia luonnontilaisia tai niiden kaltaisia metsiä alueelta on löydettävissä.

Kytäjä-Usmi alueella esiintyy useita Uudellamaalla uhanalaisia kasvi- ja lintulajeja sekä luontotyyppejä, mm. purolehdot ja rantasuot. Kasveista mainittakoon hajuheinä, lehtoneidonvaippa ja korpisorsimo sekä linnuista kaakkuri, pohjantikka ja pikkusieppo. Lisää tietoa luonnon monimuotoisuudesta löytyy täältä.

Ulkoilureitit

Aluetta halkovat lukuisat puomeilla suljetut metsäautotiet, mutta varsinkin itäisiin osiin on jo vuosikymmeniä jatkuneen retkeilyn tuloksena syntynyt polkuja kallioille ja notkelmiin. Retkeilyalueelle on perustettu ulkoilureittejä patikointiin, hiihtoon ja pyöräilyyn. Patikointireiteistä viisi on ns. ympyräreittiä ja yksi nauhamainen, maakunnallinen Seitsemän veljeksen vaellusreitti. Hiihtoreitit soveltuvat pääasiassa perinteiselle tyylille. Ne liittyvät kolmella eri yhdysladulla kaupungin ympäri kiertävään latuverkostoon. Lisäksi Hyyppärässä on ratsastusreittejä. Viitoitettujen retkeilyreittien yhteispituus on n. 70 km. Matka sisältää hieman eri reittien päällekkäisyyksiä. Maastopyöräilyreittejä n. 27 km ja kaupungin ylläpitämiä latuja alueella on 23 km.

Reittien varrella on yhteensä seitsemän huollettua nuotiopaikkaa. Niiden varustukseen sisältyy parhaimmillaan laavu, kuivakäymälä ja jätehuolto, nuotiokehä ja puuliiteri, pöytä ja penkit sekä uimalaituri. Vaikka taukopaikat ovat huollettuja, vie vastuuntuntoinen retkeilijä kaikki roskansa mukanaan. Juoma- yms. pakkaukset ovat tyhjinä kevyitä kantaa ja näin saadaan hyötyjätteet kierrätykseen.

Lue lisää roskattomasta retkeilystä.

Tarkista reittikohtaisista selosteista saavutettavuustiedot ja palveluvarustuksen tarkka sisältö. Huomaa myös, että puu- ym. huolto taataan ainoastaan lumettomaan vuodenaikaan.

Alueella matkapuhelimien kuuluvuus on lähes poikkeuksetta hyvä. Katvealueita voi esiintyä syvimmissä notkoissa tai jyrkänteiden alla.

Ulkoilureittien sijainti maastossa, liityntäpysäköintimahdollisuudet ja muut palvelut on kuvattu retkeilykartassa ja sen kääntöpuolella olevassa maastopyöräilykartassa.

Karttoja on saatavilla kaupungintalon infopisteestä, kirjastosta, taidemuseosta ja uimalasta.  Ulkoilun teemakarttoja voi myös tulostaa teemakarttoista.

Kuva Kytäjä-Usmin alueelta

Päivitetty 14.5.2021