Terapeutin rooli varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksessa erityistä tukea tarvitsevan lapsen kohdalla lapsen vanhemmat, kasvatus, opetus ja kuntoutus kohtaavat. Kuntoutuksen ammattilaiset ovat tuttuja varhaiskasvatuksen henkilökunnalle ja päiväkodeissa myös toteutetaan toiminta-, puhe- ja fysioterapiaa. Terapeutti käy havainnoimassa lapsen arkea ja terapia voi toteutua päiväkodin tiloissa. Myös palavereissa kuntoutuksen ammattilaiset ovat mukana kertomassa havainnoistaan ja ohjaamassa henkilökuntaa. Yhteisöllisestä toiminnasta ja erityisesti ennaltaehkäisevästä työskentelystä on kuitenkin vielä vähän kokemusta.

Toimintaterapian tutkimus- ja kehittämissymposium

YHES-hanke osallistui Toimintaterapian tutkimus- ja kehittämissymposiumiin 4.4.2019 Arcadassa. Symposium oli Metropolia AMK:n ja Arcada AMK:n  järjestämä tilaisuus tutkijoille, opiskelijoille, opettajille sekä työssä oleville toimintaterapeuteille. Tilaisuudessa oli mahdollisuus tulla kuulemaan ja keskustelemaan toimintaterapian kehittämisen uusista haasteista suhteessa toimintaterapian ydinosaamiseen.

 Hanketyöntekijät Riikka ja Taina kertoivat YHES-hankkeesta Toimintaterapian rooli yhteistoiminnassa -ohjelmaosiossa. Puheenvuoro herätti kovasti kiinnostusta ja sai vahvaa tukea osallistujilta. Hankkeen tavoitteet koettiin tärkeiksi ja toiminta nähtiin olevan osa tulevaisuuden toimintaterapeutin työtä. Toiminta- ja puheterapeutteja kaivataan niin varhaiskasvatukseen kuin osaksi koulun arkeakin.

Kuvassa Taina Plkinuora puhumassa tutkimussymposiumissa

Symposiumissa esiteltiin myös EETU-hanketta (2016-2019), jonka tarkoituksena oli kehittää alle kouluikäisten lasten toimintaterapiaa ottamalla käyttöön etäkuntoutuksen menetelmiä perinteisen toimintaterapiapalvelun rinnalle. Tiina Lautamo (JAMK) esitteli puheenvuorossaan myös Kanadalaisen Partnering for Change (P4C) mallin, jossa toimintaterapeutin rooli on olla ohjaajajana, valmentajana ja konsulttina. Malli on saanut hyvän vastaanoton ja se on tuonut mukanaan myös säästöjä. Tähän malliin tullaan YHES-hankkeessa tutustumaan vielä paremmin.

Kuva Toimintaterapeutin roolista Partnering for change mallissa. Linkki tekstiversioon julisteesta.

Yhteisöllisen toiminnan yleisyys

YHES-hankkeen juuret ovat Avainsäätiön KAHVA-hankkeessa (2005-2007), jonka jälkeen perustettiin Hyvinkäälle yhteisöllisen puheterapeutin toimi. Puheterapeutti Taina Olkinuora on toiminut jo vuodesta 2007 puheterapeuttina Hyvinkään varhaiskasvatuksessa. Puheterapeutteja varhaiskasvatuksessa on vielä vähän, Hyvinkään lisäksi vain Hamina on palkannut puheterapeutin.

Varhaiskasvatuksessa työskenteleviä toimintaterapeutteja löytyy muutamista kunnista. Ainakin Nokian, Kaarinan ja Lempäälän kaupungeissa työskentelee toimintataterapeutti varhaiskasvatuksessa. YHES-hankkeessa järjestetään tapaaminen myöhemmin hankkeen aikana muiden varhaiskasvatuksessa toimivien kuntoutuksen ammattilaisten kanssa.

Päivitetty 17.2.2020