Leikki lapsen osallistumisen mahdollistajana

Lapsen osallistuminen ja liittyminen toimintaan mahdollistuu, kun lapsella on riittävät taidot osallistua itselleen merkitykselliseen ja tarkoituksenmukaiseen tekemiseen ja kun ympäristö huomioi hänen aloitteitaan sekä tarvittaessa tukee lapsen toimintaa. Lapsi tarvitsee aikuisen oikeanlaista ohjausta ja tukea, joka on sovitettu hänen taitotasoonsa. Uusia taitoja opitaan, kun lapsi saa itse tehdä – myös virheitä.

-Tiina Lautamo

RALLA leikki- ja kaveritaitojen havainnointimenetelmä

YHES-hankkeen hankepäiväkotien syksyn teema on leikki. Silloin havainnoidaan lasten leikkejä ja kehitetään leikkiympäristöjä esteettömän vuorovaikutuksen näkökulmasta. Leikin havainnointi ei kuitenkaan aina ole yksinkertaista. Siksi hankkeeseen on hankittu RALLA Leikki- ja kaveritaitojen havainnointimenetelmä ja sovellus sekä koulutusta näiden käyttöön. RALLAn avulla hankepäiväkodeissa harjoitellaan havainnoimaan ja dokumentoimaan leikkiä ja suunnitellaan syksyn leikkiryhmien teemat. Leikkiryhmät ovat suunnattu lapsille, jotka tarvitsevat harjoitusta leikkitaitoihinsa.

RALLA-työkalujen avulla voidaan havainnoida leikki- ja kaveritaidoissa näkyviä vahvuuksia ja pulmia. RALLA-sovellus analysoi havainnoin tulokset ja tulostettavat raportit kiteyttävät havainnoinnin tulokset ja auttavat suunnittelemaan pedagogisia ja kuntouttavia tavoitteita lapsen taitojen kehittymiseksi ja arjen osallistumisen mahdollistamiseksi.

-Tiina Lautamo

Kuva Ralla leikki- ja kaveritaitojen havainnointimenetelmälle. Tarkemmat tekstit selviävät Rallan sivuilta.

 

Leikki osallistumisen foorumina

"Leikki kavereiden kanssa on erinomainen foorumi harjoitella moninaisia elämäntaitoja. Varhaiskasvatuslaki ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteet korostavat myös leikin merkitystä lapsen oppimiselle. Leikki nähdään lasta motivoivana ja iloa tuottavana toimintaa, jossa lapset samalla oppivat monia taitoja ja omaksuvat tietoa."

- Tiina Lautamo

Kuva Ralla leikki- ja kaveritaitojen havainnointimenetelmälle. Tarkemmat tekstit selviävät Rallan sivuilta.

Lue lisää RALLA leikki- ja kaveritaitojen havainnointimenetelmästä

Päivitetty 15.8.2019