Yhteisöllinen työote puheterapiassa

Suomen puheterapeuttiliiton toiminnanjohtaja Heta Piirto piti tärkeän puheenvuoron YHES-hankkeen loppuseminaarissa 20.11.2020. Puheenvuoro on kerännyt paljon kiitosta etenkin puheterapian kentältä. Heta Piirto nosti esille tulevien vuosien tarpeen kehittää puheterapiapalveluita yhä enemmän yhteisöllisen työotteen suuntaan. Niin varhaiskasvatuksen kuin puheterapian alalla tarvitaan myös uudenlaista palvelumuotoilua. Puheenvuoro kokonaisuudessaan on esitetty sekä oheisessa kuvassa että pdf-tiedostossa.

Meillä Hyvinkäällä tämä kehitystyö jatkuu, sillä yhteisöllisen puheterapeutin toimi kuuluu Hyvinkään varhaiskasvatuspalveluiden organisaatioon.

 

Päivitetty 17.12.2020