YHES -hankkeen alkutoimia syksyllä 2018

YHES -hanke käynnistyi lokakuussa 2018. Hankkeen blogikirjoituksissa on tarkoituksena kertoa hankkeen etenemisestä, mutta myös jakaa hankkeen aikana kokeiltuja erilaisia menetelmiä, välineitä, palveluita ja kokemuksia. Tässä blogissa kerrotaan hankkeen alkutoimista, niiden etenemisestä sekä millä tavalla tietoa kerättiin ja koottiin yhteen keskustelua varten.

Tästä kaikki alkoi

Hankkeen aluksi hanketyöntekijät osallistuivat molempien päiväkotien työiltoihin ja kertoivat hankkeesta ja sen tavoitteista. Työilloissa henkilökunnalta kysyttiin millaisia ajatuksia hankkeesta heräsi ja millaisia toiveita heillä on hankkeeseen liittyen. 

Yleiseen toiveiden ja ajatusten keräämiseen hyödynnettiin Answergarden -sanapilvipalvelua, johon vastattiin nimettömänä mobiililaitteella. Sanapilvessä isona tekstinä korostuvat useimmin mainitut asiat. Eniten toivottiin vinkkejä, tukea, uusia ideoita ja näkökulmia arkeen. Tällaisia sanapilviä syntyi työilloissa.

Kuva sanapilvestä johon kerätty henkilökunnan toiveita

 Kuva sanapilvestä johon kerätty henkilökunnan toiveita

Sanapilvien lisäksi kerättiin tietoa myös pienryhmäkeskusteluiden avulla. Henkilökunta vastasi kysymyksiin oppimisympäristöön ja oman tiimin toimintaan liittyen. Lisäksi kysyttiin mitä he haluaisivat muuttaa tai kehittää omassa toiminnassaan. Keskusteluissa nousivat esiin mm. haasteena tilojen ahtaus ja esteitä vuorovaikutuksessa sekä vahvuuksina pienryhmätoiminta ja hyvä yhteishenki. Vastauksissa oli myös paljon vaihtelua niin päiväkotien kuin tiimienkin välillä. Se mikä toimi toisaalla ei välttämättä ollut toimivaa muualla. Keskustelut koottiin Padlet -taulustoon jonka avulla oli helppoa käydä yhteistä keskustelua pienryhmien jälkeen ja myös palata niihin jälkikäteen.

Työilloista saatiin tärkeää tietoa, mutta se ei ollut vielä kovin jäsentynyttä eikä antanut kovin laajaa kuvaa henkilökunnan arjesta. Hankkeeseen tuli mukaan sosionomi-opiskelija, jonka kanssa toteutettiin tarkempi alkukartoituskysely jonka avulla saataisiin lisää tietoa miten yhteisöllistä toimintaa tulisi kehittää henkilökunnan kanssa yhteistyössä.

Kyselystä tuli pitkä ja aika raskaskin täyttää, eikä vuodenvaihde joulukiireiden ja lomien takia ollut ajankohtana vastaamisen kannalta suotuisin. Päädyimme jakamaan kyselyn kahteen osaan. Kyselyn ensimmäisessä osassa keskityttiin pedagogiseen toimintaan ryhmässä ja fyysiseen ympäristöön. Kyselyn toisessa osassa taas esteettömään vuorovaikutukseen ja yhteisölliseen toimintaan. 

Laaja alkukartoitus oli tarpeen, sillä yhteisöllinen toiminta oli monille aivan uutta. Ei ole olemassa mitään valmista mallia miten kuntoutuksen ammattilaisten osaamista hyödynnetään varhaiskasvatuksen arjessa. Myös yhteiskehittäminen on uutta henkilökunnalle ja vaati hanketyöntekijöitä hyvän käsityksen hankepäiväkotien arjesta, jotta hanke onnistuu.

Päivitetty 25.6.2019