Toimintaterapeutti ohjaajana, valmentajana ja terapeuttina

Julisteen tekstisisältö

Yhteistyösuhteen rakentaminen

  • Lapsi ja perhelähtöisyys
  • Avoimuus, luottamus
  • Dialogisuus

Yhteiset tavoitteet ja keinot

  • Yhteistoiminnassa toteutettu Arviointi ja tavoitteet
  • Keskusteleva harkinta

Jaettu asiantuntijuus

  • Tiedon jakaminen
  • Aktiivinen viestintä
  • Yhteistoiminnallinen ongelmanratkaisu ja oppiminen
Päivitetty 31.7.2020