Hyvinkään kaupungin kestävän talouden ohjelma on hyväksytty: Lähes kaikki kaupunginhallituksen esittämät tasapainottamiskohteet hyväksyttiin valtuustossa

HYVINKÄÄN KAUPUNKI
TIEDOTTAA 18.6.2020

Hyvinkään kaupungin kestävän talouden ohjelma on hyväksytty:
Lähes kaikki kaupunginhallituksen esittämät tasapainottamiskohteet hyväksyttiin valtuustossa

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Hyvinkään kaupungin kestävän talouden ohjelman kokouksessaan 15. ja 17.6.2020. Kaupungin eri toimialat lähtevät toteuttamaan säästötoimenpiteitä ohjelman määrittämien aikataulujen mukaisesti. Kestävän talouden ohjausryhmä seuraa toimenpiteiden toteutumista.

Ohjelman kautta saavutetaan 14 miljoonan euron edestä kaupungin tulosta parantavia keinoja ajanjaksolla 2020-2024. Lisäksi valtuusto päätti, että veroprosenttia tullaan nostamaa vuodelle 2021 yhteensä 0,5 prosenttiyksikköä.

- Kaupungin tulevaisuuden kannalta on hyvä, että päättäjämme kykenevät myös tilanteen niin vaatiessa vaikeisiinkin päätöksiin kaupungin tulevaisuuden turvaamiseksi. Kukaan ei mielellään tee tämänkaltaisia päätöksiä, mutta on tärkeää, että päätöksentekokykyä kuitenkin tarvittaessa löytyy, kiittää kaupunginjohtaja Jyrki Mattila.

Kaupunginvaltuusto teki muutoksia kaupunginhallituksen esittämään kestävän talouden ohjelman päätösesitykseen seitsemän kohdan osalta. Yhteensä toimenpiteitä oli lähes yhdeksänkymmentä. Kestävän talouden ohjelmassa on arvioitu, että vuosien 2020-2024 aikana henkilöstön vähentämistarve taloudellisin ja tuotannollisin perustein on enintään 150 henkilöä.

Kaupunginhallituksen esitykseen tehdyt muutokset

22. Ridasjärven koulun toiminnasta luopuminen. Koulun oppilasmääräperusteinen luopuminen. Muutos: Tehtiin esitys toimenpiteen poistamisesta listalta. Muutosesitys hyväksyttiin. Toimenpide poistetaan kestävän talouden ohjelman toimenpiteistä.

28. Kieliohjelman muuttaminen, kaikki oppilaat aloittavat A1-englannilla, muita kieliä tarjotaan A2-kielinä.
Muutos: Tehtiin esitys toimenpiteen poistamisesta listalta. Muutosesitys hyväksyttiin. Toimenpide poistetaan kestävän talouden ohjelman toimenpiteistä.

33. Martin esi- ja alkuopetuksen uudelleen järjestely.
Muutos: Tehtiin esitys toimenpiteen poistamisesta listalta. Muutosesitys hyväksyttiin. Toimenpide poistetaan kestävän talouden ohjelman toimenpiteistä.

41. Musiikkiopiston avustuksen sopeuttaminen (30 % kolmen vuoden aikana).
Muutos: Tehtiin muutosesitys avustuksen sopeuttamisesta 20 %. Muutosesitys hyväksyttiin ja Musiikkiopiston avustusta sopeutetaan 20% kolmen vuoden aikana osana kestävän talouden ohjelman toimenpiteitä.

42. Taito Uusimaan avustuksen sopeuttaminen (30 % kolmen vuoden aikana).
Muutos: Tehtiin esitys avustuksen sopeuttamisesta 20 %. Muutosesitys hyväksyttiin ja Taito Uusimaan avustusta sopeutetaan 20% kolmen vuoden aikana osana kestävän talouden ohjelman toimenpiteitä.

50.  Ridasjärven päiväkodin toiminnasta luopuminen.
Muutos: Tehtiin esitys toimenpiteen poistamisesta listalta. Muutosesitys hyväksyttiin. Toimenpide poistetaan kestävän talouden ohjelman toimenpiteistä.

74. Luopuminen vapaaehtoisista yksityistieavustuksista
Muutos: Tehtiin esitys toimenpiteen poistamisesta listalta. Muutosesitys hyväksyttiin. Toimenpide poistetaan kestävän talouden ohjelman toimenpiteistä.

Valtuuston hyväksymä, kestävän talouden ohjelma julkaistaan juhannuksen jälkeen. Kokouksessa käsitelty toimenpideluettelo on luettavissa www.hyvinkaa.fi/kestavatalous -sivulla.

Päätetyt toimenpiteet pyritään toteuttamaan siten, että vaikutukset kaupunkilaisten arkeen ovat mahdollisimman vähäisiä.

Lisätietoja
Jyrki Mattila, kaupunginjohtaja, p. 040 541 9576
Sari Kuittinen-Tihilä, henkilöstöjohtaja, p. 040 701 2171
Markus Peevo, talousjohtaja, p. 040 155 4228

www.hyvinkaa.fi/kestavatalous

Päivitetty 21.4.2021