Tiedote 5.5.2020: Kaupunkilaiset vastasivat kestävän talouden ohjelman kyselyyn

Hyvinkääläisillä oli mahdollisuus ottaa kantaa kahden viikon ajan kyselyyn, jossa pyydettiin palautetta kaupungin valmistelussa olevaan kestävän talouden ohjelmaan.

Kyselyyn saatiin yhteensä 625 vastausta kuntalaisilta ja 72 vastausta kaupungin henkilöstöltä. Lisäksi myös luottamushenkilöt vastasivat samoihin kysymyksiin valtuustoryhmittäin virkamiesvalmisteluna tehtyyn luonnokseen siitä, millä tavoin toiminnan tasapainottaminen voitaisiin saada aikaiseksi.

Kuntalaisten ja henkilöstön palautteista tehdään koonti poliittisille päättäjille. Tuloksia ja kestävän talouden ohjelmaa käsitellään seuraavaksi toukokuussa pidettävässä valtuustoseminaarissa.

Valtuusto linjaa kaupungin kestävän talouden ohjelman kokonaisuudesta valtuuston kokouksessa 15.6.2020.

Päivitetty 21.4.2021