Talouden julkaisut

Talousarviot

Osavuosikatsaukset (eivät ole saavutettavia)

Tilinpäätökset

Kuukausikatsaukset

Osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen lisäksi kaupungin toimintaympäristöstä, toiminnasta ja taloudesta raportoidaan kuukausittain kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat löytyvät osoitteesta https://asianhallintavhp.hyvinkaa.fi/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm

Klikkaamalla alla olevaan kuvaa saat sen isommaksi

Tilinpäätös 2021 kuvana, kuvassa oleva teksti purettu kuvan alle

Ylläolevan kuva purettu tekstiksi

Kaupungin ulkoiset kokonaistulot n. 341 milj. €

Toimintatuotot 39,8 milj. €

Kunnallisvero 193,3 milj. €

Kiinteistövero 13,7 milj €

Myyntivoitot 5,6 milj. €

Yhteisövero 21,1 milj. €

Valtionosuudet 66,6 milj. €

Menot ja tulot

Nettomenot 252,8 milj. €

Sotemenot 168, 0 milj. €

Verorahoitus + 10,4 milj. €

Myyntivoitot 5,6 milj €

Vuosikate 41,3 milj. €

Ylijäämä 14,7 milj. €

Henkilöstömäärä 1 592

Nettoinvestoinnit 21,3 milj. €

Kaupungin kokonaismenot n. 324 milj. €

Päätöksenteko 1,7 milj. €

Konsernipalvelut ja -hallinto 14,8 milj. €

Tekniikka ja ympäristö 59,3 milj. €

Rahoituskulut 1,9 milj. €

Sosiaali- ja terveys 168, 0 milj. €

Sivistystoimi 69,8 milj. €

Hyvinkään Vesi 8,5 milj. €

Lainakanta 126,9 milj. euroa, 2709 euroa / asukas

Lukuja

Asukasluku 46 858

Väestönkasvu + 282

Syntyneitä 381

Uudet asunnot 266

Työttömyysaste 10,3 %

Nettomuutto +336

Kuolleita 447

Luovutetut tonti 62

Toimintakatteen kehitys 2017-2021, 1000 €

Tilinpäätös 2017  -221 684

Tilinpäätös 2018  -233 620

Tilinpäätös 2019  -251 376

Tilinpäätös 2020  -262 419

Tilinpäätös 2021  -252 780

Päivitetty 21.12.2022