Talouden julkaisut

Talousarviot

Osavuosikatsaukset

Kuukausikatsaukset

Tilinpäätökset

Klikkaamalla alla olevaan kuvaa saat sen isommaksi

Tilinpäätös 2021 kuvana, kuvassa oleva teksti purettu kuvan alle

Ylläolevan kuva purettu tekstiksi

Kaupungin ulkoiset kokonaistulot n. 341 milj. €

Toimintatuotot 39,8 milj. €

Kunnallisvero 193,3 milj. €

Kiinteistövero 13,7 milj €

Myyntivoitot 5,6 milj. €

Yhteisövero 21,1 milj. €

Valtionosuudet 66,6 milj. €

Menot ja tulot

Nettomenot 252,8 milj. €

Sotemenot 168, 0 milj. €

Verorahoitus + 10,4 milj. €

Myyntivoitot 5,6 milj €

Vuosikate 41,3 milj. €

Ylijäämä 14,7 milj. €

Henkilöstömäärä 1 592

Nettoinvestoinnit 21,3 milj. €

Kaupungin kokonaismenot n. 324 milj. €

Päätöksenteko 1,7 milj. €

Konsernipalvelut ja -hallinto 14,8 milj. €

Tekniikka ja ympäristö 59,3 milj. €

Rahoituskulut 1,9 milj. €

Sosiaali- ja terveys 168, 0 milj. €

Sivistystoimi 69,8 milj. €

Hyvinkään Vesi 8,5 milj. €

Lainakanta 126,9 milj. euroa, 2709 euroa / asukas

Lukuja

Asukasluku 46 858

Väestönkasvu + 282

Syntyneitä 381

Uudet asunnot 266

Työttömyysaste 10,3 %

Nettomuutto +336

Kuolleita 447

Luovutetut tonti 62

Toimintakatteen kehitys 2017-2021, 1000 €

Tilinpäätös 2017  -221 684

Tilinpäätös 2018  -233 620

Tilinpäätös 2019  -251 376

Tilinpäätös 2020  -262 419

Tilinpäätös 2021  -252 780

Päivitetty 7.6.2022