HYVINKÄÄN KAUPUNKI
TIEDOTTAA 5.7.2021

Kestävän talouden ohjelman suunnitelman mukaiset yhteistoimintaneuvottelut käynnistettiin Hyvinkäällä

Hyvinkään kaupunki on tänään päättänyt yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämisestä. Päätös perustuu kaupunginvaltuuston kesällä 2020 hyväksymän, monivuotisen kestävän talouden ohjelman toimeenpanoon. Osana ohjelman toteuttamista kaupunki käy vuosittain talousarviotyön valmistelun yhteydessä yhteistoimintaneuvottelut.

- Nyt käytävät yhteistoimintaneuvottelut ovat osa monivuotisen talousohjelman täytäntöönpanoa. Talousarvioon sisällytettävät ohjelman toimet tulee aina käsitellä yhteistoiminnallisesti vuosittain ennen kuin kaupunginhallitus antaa talousarvioesityksensä, joten joudumme siksi pitämään useammat yhteistoimintaneuvottelut kestävän talouden ohjelman voimassaoloaikana vuosien 2020-2024 välillä, taustoittaa Hyvinkään kaupungin talousjohtaja Markus Peevo.

- Irtisanomiset ovat viimesijainen keino, muun muassa eläköitymiset huomioidaan säästökohteita haettaessa. Yhteistoimintaneuvotteluissa keskustellaan myös esimerkiksi toimenkuvista. Kestävän talouden ohjelman sisältämien tasapainotustavoitteiden lisäksi muita, uusia tasapainotustavoitteita ei ole sisällytetty talousarviokehykseen, sanoo Peevo.

Henkilöstölle tiedotettiin yhteistoimintaneuvotteluihin valmistautumisesta etukäteen henkilöstöjohtajan tiedotteella 17.6.2021. Kaupunginhallitus päätti virallisesti neuvottelujen käynnistämisestä 5.7.2021 pitämässään kokouksessa.

Nyt käynnistettävät yhteistoimintaneuvottelut koskevat vuoden 2022 toteutettavia henkilöstöön kohdistuvia mahdollisia toimenpiteitä taloudellisista, tuotannollisista ja toiminnan uudelleen järjestelyyn liittyvistä syistä. Yhteistoimintaneuvottelut vuoden 2022 osalta aloitetaan syksyllä. Neuvottelut käydään edustuksellisina.

Vuonna 2020 Hyvinkään kaupungin talouden todettiin olevan epätasapainoinen. Kuntalain 110 §:n perusteella se on saatettava tasapainoon. Kaupunginvaltuuston päätökseen perustuen kaupunki valmisteli Kestävän talouden ohjelman talouden tasapainottamiseksi. Ohjelmatyössä kaupunki on päättänyt kestävistä ja pysyvistä keinoista, joilla se tavoittelee vuosien 2020-2024 aikana 14 miljoonan euron tulosparannusta verrattuna tilanteeseen, jossa tasapainottamista ei tehdä.

Päivitetty 12.7.2023