Kiekuva

Hyvinkään varhaiskasvatuksessa on vuoden 2019 alusta alkanut KIEKUVA-hanke. Hankkeen tavoitteena on lisätä päiväkoteihin kieli- ja kulttuuritietoisuutta. Lasten vaihtelevat kielelliset ja kulttuuriset taustat nähdään päiväkotiyhteisöä myönteisellä tavalla rikastuttavina ja kielet, kulttuurit ja katsomukset nivoutuvat osaksi varhaiskasvatuksen jokapäiväistä arkea.

Kielitietoisuus tarkoittaa tietoisuutta omasta itsestään kielen/kielten käyttäjänä ja lasta rohkaistaan monipuoliseen kielenkäyttöön. Päiväkotiryhmissä puhutut kielet tulevat näkyviksi ja kuuluviksi ja kielen kehitystä tuetaan monin tavoin arkipäivän tilanteissa lorutellen ja leikitellen.

Kulttuuritietoinen varhaiskasvatus tukee lapsen oman kulttuuri-identiteettien rakentumista ja tarjoaa kokemuksia, tietoa ja taitoja suomalaisesta sekä muista kulttuuriperinnöistä. Päiväkodin sadut, laulut, musiikki, tanssi ja leikit, juhlat ja iloiset kohtaamiset edistävät lasten kulttuurista osaamista sekä hyviä vuorovaikutus- ja ilmaisutaitoja.

Kuvassa lapset lukevat kirjoja kirjastossa

 

Päivitetty 22.3.2019 Tulosta