Asumisterveys ja sisäilma

Terveydensuojelulain 763/1994 26 §:n mukaan asunnon sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, melun, ilmanvaihdon, valon, säteilyn ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisätilassa oleskelijoille terveyshaittaa.  

Asunnon terveyshaitan selvittäminen

Mikäli asukas epäilee asuntoon liittyviä terveyshaittoja, tulee ensimmäisenä olla yhteydessä taloyhtiön isännöitsijään tai kiinteistön omistajaan. Kiinteistön omistajalla ja taloyhtiöllä on vastuu asuintilojen terveellisyydestä ja riittävästä huollosta. Isännöitsijälle/kiinteistön omistajalle on annettava riittävästi aikaa asian korjaamiseen. Mikäli asia ei ratkea voi asukas pyytää terveysvalvonnalta kirjallisesti asunnontarkastusta asunnontarkastuspyynnöllä.

Ennen kirjallisen asunnontarkastuspyynnön tekoa tulee olla yhteydessä asumisterveys asioissa, p. 019-459 4614, ma-ti klo 9-11, to klo 13-15. 

Asunnontarkastukset

Asunnontarkastus tehdään tarvittaessa terveydensuojeluviranomaisen harkinnan mukaan. Asunnontarkastus perustuu terveyshaittaepäilyyn. Asunnontarkastus on ilmainen. Asunnontarkastuksella arvioidaan lähinnä aistinvaraisesti ja alustavilla mittauksilla mahdollisten jatkotutkimusten tarvetta ja toimenpidekehotuksien tarvetta. Mahdolliset jatkotutkimukset vaaditaan kiinteistön omistajan tehtäväksi. Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi velvoittaa asunnon omistajan tai haltijan korjaamaan epäkohdan, joka aiheuttaa terveyshaittaa.

Terveydensuojeluviranomainen ei tee asunnontarkastuksia asunnon ostoon tai myyntiin tai rakennuksen kunnon arviointiin liittyen.

Asumisterveys asiat (asunnot)

p. 019-459 4614, ma-ti klo 9-11, to klo 13-15

Päivitetty 29.7.2020 Tulosta