Asumisterveys ja sisäilma

Asumisterveydellä tarkoitetaan asuntojen ja muiden oleskelutilojen, kuten koulujen, päiväkotien ja sosiaalihuollon toimintayksiköiden, terveydellisiä olosuhteita. Terveydensuojelulain 763/1994 26 §:n mukaan asunnon ja muun oleskelutilan sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, melun, ilmanvaihdon, valon, säteilyn ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisätilassa oleskelijoille terveyshaittaa.  

Asunnon terveyshaitan selvittäminen

Mikäli asukas epäilee asuntoon liittyviä terveyshaittoja, tulee ensimmäisenä olla yhteydessä taloyhtiön isännöitsijään tai kiinteistön omistajaan. Kiinteistön omistajalla ja taloyhtiöllä on vastuu asuintilojen terveellisyydestä ja riittävästä huollosta. Isännöitsijälle/kiinteistön omistajalle on annettava riittävästi aikaa asian korjaamiseen. Mikäli asia ei ratkea voi asukas pyytää terveysvalvonnalta kirjallisesti asunnontarkastusta asunnontarkastuspyynnöllä.

Ennen kirjallisen asunnontarkastuspyynnön tekoa tulee olla yhteydessä asumisterveys asioissa, p. 040 155 4204, ti klo 12-14, to klo 10-12. 

Asunnontarkastukset

Asunnontarkastus tehdään tarvittaessa terveydensuojeluviranomaisen harkinnan mukaan. Asunnontarkastus perustuu terveyshaittaepäilyyn. Asunnontarkastus on ilmainen. Asunnontarkastuksella arvioidaan lähinnä aistinvaraisesti ja alustavilla mittauksilla mahdollisten jatkotutkimusten tarvetta ja toimenpidekehotuksien tarvetta. Mahdolliset jatkotutkimukset vaaditaan kiinteistön omistajan tehtäväksi. Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi velvoittaa asunnon omistajan tai haltijan korjaamaan epäkohdan, joka aiheuttaa terveyshaittaa.

Terveydensuojeluviranomainen ei tee asunnontarkastuksia asunnon ostoon tai myyntiin tai rakennuksen kunnon arviointiin liittyen.

Yhteydenotot asumisterveysasioissa (asunnot)

Hyvinkään kaupungin ympäristöterveydenhuollon asumisterveyden puhelinpäivystys 

p. 040 155 4204 / 019-459 4614, ti klo 12-14, to klo 10-12.

Yhteydenottopyynnön lyhyellä asiakuvauksella voi lähettää sähköpostiosoitteeseen

ymparistoterveys@hyvinkaa.fi

Lisätietoa

Asumisterveys - Valvira

Sisäilma - THL

Kodin sisäilma ja kunnossapito - Hengitysliitto

Päivitetty 8.1.2024