Elintarvikehuoneistot

Ilmoitus elintarvikehuoneistosta

Elintarvikealan toimijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus elintarvikehuoneistosta ympäristöterveydenhuoltoon viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista. Toiminnan saa aloittaa, jos elintarvikehuoneisto täyttää lainsäädännön sille asettamat vaatimukset. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös sellaisia toimijoita, joilla ei ole varsinaista huoneistoa elintarvikkeiden käsittelyä varten, mutta jotka toimivat elintarvikeketjun osana (ns. virtuaalihuoneistot). Ilmoituksen käsittelystä annetaan toimijalle todistus. Toiminnan keskeyttämisestä, toiminnan lopettamisesta tai toimijan vaihtumisesta tulee ilmoittaa viivytyksettä ympäristöterveydenhuoltoon.     

- ilmoituslomake elintarvikehuoneistosta

- ilmoitus toimijan vaihdoksesta

- elintarvikehuoneiston suunnitteluohje

Ruokaviraston ohjeita elintarvikeyrityksen perustamisesta

Omavalvontasuunnitelma

Kaikilla elintarvikehuoneistoilla on oltava omavalvontasuunnitelma ja alkutuotantopaikoilla omavalvonnan kuvaus. Elintarvikehuoneistosta tehtävässä ilmoituksessa tulee olla tieto omavalvontasuunnitelmasta. Hyväksyttävän elintarvikehuoneiston (laitos) hakemukseen on liitettävä omavalvontasuunnitelma.

Omavalvontasuunnitelman sisällön vähimmäisvaatimukset.

Yleisötilaisuudet / liikkuvasta elintarvikehuoneistosta tiedottaminen

Elintarvikelain 15 a §:n mukaan elintarvikealan toimijan (ammattimainen) on tiedotettava elintarvikkeiden myynnistä ja muusta käsittelystä ilmoitetussa tai hyväksytyssä elintarvikehuoneistossa niiden kuntien ympäristöterveydenhuoltoon, joiden alueella toimintaa harjoitetaan.

Tiedon on oltava viranomaisella viimeistään neljä arkipäivää ennen ilmoitetun toiminnan aloittamista.

Yksityisten ja yhdistysten vähäistä elintarvikkeiden myyntiä ja tarjoilua esimerkiksi myyjäisissä ei tarvitse ilmoittaa!

- ilmoitus liikkuvasta elintarvikehuoneistosta

Lisätietoja Satu Lievonen, Maiju Koho ja Terhi Kellberg

 

 

 

 

Päivitetty 2.11.2020