Elintarvikehuoneistot

Ilmoitus elintarviketoiminnasta

Elintarvikealan toimijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus elintarviketoiminnasta toiminnan rekisteröintiä varten ympäristöterveydenhuoltoon viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista. Toiminnan saa aloittaa, jos elintarvikehuoneisto täyttää lainsäädännön sille asettamat vaatimukset. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös sellaisia toimijoita, joilla ei ole varsinaista huoneistoa elintarvikkeiden käsittelyä varten, mutta jotka toimivat elintarvikeketjun osana (ns. virtuaalihuoneistot). Ilmoituksen käsittelystä annetaan toimijalle todistus. Toiminnan keskeyttämisestä, toiminnan lopettamisesta tai toimijan vaihtumisesta tulee ilmoittaa viivytyksettä ympäristöterveydenhuoltoon.     

- ilmoituslomake elintarvikehuoneistosta

- ilmoitus toimijan vaihdoksesta

- elintarvikehuoneiston suunnitteluohje

Ruokaviraston ohjeita elintarvikeyrityksen perustamisesta

Omavalvonta

Omavalvonta on elintarvikealan toimijan omaa valvontaa, jolla toimija pyrkii varmistamaan, että elintarvikehuoneisto sekä siellä harjoitettava toiminta ja valmistettavat elintarvikkeet täyttävät niille elintarvikemääräyksissä asetetut vaatimukset. Elintarvikealan toimijoilla on omavalvontavelvoite, joka koskee kaikkia elintarvikealan toimijoita.

Omavalvontavelvoite on helpointa täyttää laatimalla toiminnasta omavalvontasuunnitelma. Alkutuotannon toimijoilta vaaditaan kuvaus omavalvonnasta. Toimijan on pidettävä kirjaa omavalvonnan tuloksista riittävällä tarkkuudella. Omavalvontaan liittyvät kirjaukset tulee olla tarkastettavissa ja ne on esitettävä tarkastajalle pyydettäessä.

Omavalvontasuunnitelman sisällön vähimmäisvaatimukset.

Yleisötilaisuudet / liikkuvasta elintarvikehuoneistosta tiedottaminen

Elintarvikelain 12 §:n mukaan elintarvikealan toimijan on tiedotettava rekisteröidystä elintarviketoiminnasta liikkuvassa elintarvikehuoneistossa niiden kuntien ympäristöterveydenhuoltoon, joiden alueella toimintaa harjoitetaan.

Tiedon on oltava viranomaisella viimeistään neljä arkipäivää ennen ilmoitetun toiminnan aloittamista.

Yksityisten ja yhdistysten vähäistä elintarvikkeiden myyntiä ja tarjoilua esimerkiksi myyjäisissä ei tarvitse ilmoittaa!

- Tiedottaminen liikkuvasta elintarvikehuoneistosta

Lisätietoja Satu Lievonen, Maiju Koho ja Pia Tiainen

 

 

 

 

Päivitetty 1.12.2023