Ympäristönsuojelulain mukainen rekisteröintimenettely

Toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ja jälkivalvonta ovat korvanneet ympäristölupamenettelyn vähäisiä ympäristöhaittoja aiheuttavien toimintojen kohdalla. Menettelyn piiriin kuuluvien laitosten tulee tehdä rekisteröinti-ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään

  • 30 päivää ennen toiminnan aloittamista, jos kyseessä on polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitos
  • 60 päivää ennen toiminnan aloittamista, jos kyseessä on muu rekisteröitävä toiminta.

Rekisteröitäviä toimintoja ovat suurin osa

Rekisteröitävän toiminnan on noudatettava toimialakohtaisessa asetuksessa säädettyjä vaatimuksia.

Rekisteröinti-ilmoitus jätetään sähköpostitse kirjaamo@hyvinkaa.fi. Rekisteröinnistä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

 

 Kuvassa Lupapisteen logo tekstillä  ja linkki sivuille

Päivitetty 20.5.2021