Ympäristönsuojelulain mukainen rekisteröintimenettely

Toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ja jälkivalvonta ovat korvanneet ympäristölupamenettelyn vähäisiä ympäristöhaittoja aiheuttavien toimintojen kohdalla. Menettelyn piiriin kuuluvien laitosten tulee tehdä rekisteröinti-ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 90 päivää ennen toiminnan aloittamista.

Rekisteröitäviä toimintoja ovat suurin osa

Rekisteröinti-ilmoitus jätetään vähintään 90 päivää ennen aloittamista sähköpostitse ymparisto@hyvinkaa.fi. Rekisteröinnistä peritään maksu.

 

 Kuvassa Lupapisteen logo tekstillä  ja linkki sivuille

Päivitetty 10.2.2020