Maa-ainesten ottaminen

  • maa-ainesten ottaminen (maa-aineslupa)
  • ilmoitus maa-ainesten kotitarveotosta

Kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen on maa-aineslain 4 §:n mukaan haettava lupa. Maa-ainesten ottamista koskevat lupa-asiat käsittelee Hyvinkään kaupungin ympäristölautakunta. Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan Hyvinkään kaupungin maa-ainestaksan mukaan määräytyvän maksun.

Maa-aineslupaa ei tarvita, jos aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Kotitarvekäytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Kotitarveotosta tulee ottajan tehdä ilmoitus valvontaviranomaiselle, kun ottamisalueesta on otettu tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä maa-aineksia.

Neuvontapyyntö tai hakemus/ilmoitus jätetään vähintään 4kk ennen aiottua ajankohtaa sähköisesti osoitteessa www.lupapiste.fi (Ympäristöön vaikuttava toiminta)

 

 

Kuvassa Lupapisteen logo ja linkki

Päivitetty 20.5.2021