Pilaantuneen maaperän puhdistaminen

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostukseen tarvitaan joko ympäristölupa tai hyväksytty ympäristönsuojelulain 136 §:n mukainen ilmoitus. Kunnostustöitä koskevan päätöksen tekee Uudenmaan ELY-keskus, joka toimii pilaantunutta maata koskevissa asioissa lupa- ja valvontaviranomaisena. 

Päivitetty 20.9.2018