Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta (Ympäristölupa)

 

  • uusi ympäristöluvanvarainen toiminta
  • ympäristöluvanvaraisen toiminnan muutos

Yleinen ympäristöluvanvaraisuus on määritelty ympäristönsuojelulain 27 §:ssä, jonka mukaan lupa tarvitaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan. Vähäisempikin toiminta voi edellyttää lupaa, jos se sijaitsee pohjavesialueella. Luvanvaraisia toimintoja ovat esimerkiksi metalli- ja kemianteollisuus, energiantuotanto, jätteen ammattimainen käsittely.

Ympäristöluvassa annetaan määräyksiä toiminnan aiheuttamista päästöistä ja niiden rajoittamisesta, jätteiden käsittelystä ja niiden synnyn vähentämisestä, toimista häiriötilanteissa sekä muista toimista, joilla ehkäistään pilaantumisen vaaraa.

Ympäristönsuojeluasetuksen 2 §:ssä säädetään luvanvaraisista laitoksista, joiden lupa-asian ratkaisee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Ympäristölupahakemus tulee laittaa vireille hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista tai muuttamista. Ennen hakemuksen jättämistä järjestetään tarvittaessa ennakkoneuvottelu. Suositeltavaa on, että neuvontapyyntöjä lähetetään sähköisesti Lupapisteen kautta.

Toiminta voidaan aloittaa tai sitä voidaan jatkaa muutettuna vasta ympäristölupapäätöksen saatua lain voiman.

Ympäristönsuojelulain mukaisen luvan käsittelystä peritään maksu.

Neuvontapyyntö tai hakemus jätetään sähköisesti osoitteessa www.lupapiste.fi  

 

 

 

 

 

Päivitetty 20.5.2021