Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta (Ympäristölupa)

  • uusi ympäristöluvanvarainen toiminta
  • ympäristöluvanvaraisen toiminnan jatkaminen
  • ympäristöluvanvaraisen toiminnan muutos

Yleinen ympäristöluvanvaraisuus on määritelty ympäristönsuojelulain 27 §:ssä, jonka mukaan lupa tarvitaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan.

Luvanvaraisia toimintoja ovat esimerkiksi metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, energiantuotanto, jätteen ammattimainen käsittely ja eläinsuojat.

Ympäristöluvassa annetaan määräyksiä toiminnan aiheuttamista päästöistä ja niiden rajoittamisesta, jätteistä ja niiden synnyn vähentämisestä, toimista häiriötilanteista sekä muista toimista, joilla ehkäistään pilaantumisen vaaraa. Ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:ssä säädetään tarkemmin luvanvaraisista toiminnoista.

Ympäristölupahakemus tulee laittaa vireille hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista tai muuttamista. Toiminta voidaan aloittaa tai jatkaa muutettuna vasta ympäristölupapäätöksen saatua lain voiman.

Ympäristönsuojelulain mukaisen luvan käsittelystä peritään maksu.

Neuvontapyyntö tai hakemus jätetään vähintään 4 kk ennen aiottua ajankohtaa sähköisesti osoitteessa www.lupapiste.fi (Ympäristöön vaikuttava toiminta)

 

 

 Kuvassa Lupapisteen logo samalla tekstillä

                       

 

 

 

Päivitetty 12.2.2020