Rantojen kunnostus ja hoito

Rantoja kunnostetaan mm. maisemanhoidon ja virkistyskäytön takia: avataan veneväyliä, rakennetaan uimarantoja tai halutaan avointa maisemaa. Tavallisimpia kunnostustöitä ovat:

  • ruoppaaminen
  • laitureiden rakentaminen
  • vesikasvien niittäminen

Kunnostustoimenpiteistä aiheutuvia haittoja voidaan välttää suunnittelemalla kunnostuksen ajankohta ja tehtävät työt hyvin. Suunnitteluun kannattaa ottaa mukaan kaikki ne tahot, joihin asialla on vaikutusta kuten vesialueen omistaja, rajanaapurit ja osakaskunnan edustaja.

Kunnostukseen tarvittavat luvat ja suostumukset tulee hankkia hyvissä ajoin. Naapureille on aina syytä tehdä ilmoitus, kun toimenpiteet ulottuvat heistä muutaman sadan metrin etäisyydelle. Vähäistä suuremmasta ruoppauksesta tulee ilmoittaa Uudenmaan ELY-keskukselle vähintään kuukautta ennen työn aloittamista. Ohjeita ja neuvoja kunnostukseen antavat kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja alueelliset ELY-keskukset.

Ilmoitus ruoppauksesta tehdään ELY-keskukseen.

Huom! Myös kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ilmoittaminen on aiheellista mm. ranta-alueen suojeluarvojen selvittämiseksi. Ilmoitus tehdään sähköpostitse kirjaamo@hyvinkaa.fi.

 

 

  

 

Päivitetty 8.4.2022