Maatalouden ilmoitukset

  • ilmoitus lannan varastointitilavuudesta poikkeamisesta (aumaus) 

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) on tullut voimaan 1.5.2015. Asetuksella korvattiin vuoden 2000 "nitraattiasetus".  

Asetus ohjaa lannan käyttöä ja varastointia.Siinä on esitetty määräyksiä mm. lantaloiden vähimmäiskoosta, siitä poikkeamisesta ja tällöin tehtävästä aumausilmoituksesta, lannan levittämisen kieltoajasta, lannan ja väkilannoitteiden levitysajoista ja typpimääristä, suojavyöhykkeistä, jaloittelualueista sekä lannan aumauksesta. Lisäksi asetuksessa on erinäisiä muita määräyksiä sekä suosituksia.

Ilmoitus tulee tehdä vähintään 14 vrk ennen auman perustamista.

Neuvontapyyntö tai ilmoitus jätetään sähköisesti osoitteessa www.lupapiste.fi (Ympäristöön vaikuttava toiminta). Ilmoituksen käsittelystä ei peritä maksua. 

 

 

Kuvassa Lupapisteen logo tekstillä ja linkki sivuille

Päivitetty 11.2.2020