Maastoliikennelain mukainen lupa kilpailuihin ja harjoituksiin

Maastoliikennelain mukaan on moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen on haettava lupa, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle. Toiminnalle on oltava myös alueen omistajan kirjallinen lupa.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi ainakin seuraavat seikat:

  • Selvitys toiminnan laadusta (enduro/trial/auto jne.), osanottaja/harjoittelijamääristä, tapahtuman ajankohdasta ja päivittäisistä toiminta-ajoista
  • Karttaliite (1:10 000 tai 1:20 000), jossa on esitetty kyseinen kilpailu/harjoitusalue sekä maanomistusrajat
  • Tarvittaessa asemapiirros (esim. 1:5 000 – 1:2 000) kyseisestä kilpailu/harjoitusalueesta, jossa on esitetty toimintojen yksityiskohtainen sijainti alueella
  • Selvitys toiminnan vaikutuksista luonnolle, muulle ympäristölle, kalastukselle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle
  • Maanomistajien kirjalliset suostumukset alueen käyttöön kyseiseen tarkoitukseen

Neuvontapyyntö tai hakemus jätetään sähköisesti vähintään 3 kuukautta ennen aiottua ajankohtaa osoitteessa www.lupapiste.fi (Ympäristöön vaikuttava toiminta).
Luvasta ei peritä maksua.

 

 

Lupapisteen logo

Päivitetty 25.5.2021