Luonnonsuojelulain mukaiset ilmoitukset

  • Luonnonmuistomerkin rauhoittaminen

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi hakemuksen perusteella rauhoittaa luonnonmuistomerkin yksityisen mailla luonnonsuojelulain 26 §:n mukaisesti. Puu, puuryhmä, siirtolohkare tai muu niitä vastaava luonnonmuodostuma, jota sen kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen, tieteellisen arvon tai muun vastaavan syyn vuoksi on aihetta erityisesti suojella, voidaan määrätä rauhoitetuksi luonnonmuistomerkiksi.

Päätöksestä ei peritä maksua, vaikka rauhoitus tapahtuisi maanomistajan aloitteesta (luonnonsuojelulaki 70 §). Rauhoituksesta ei myöskään makseta maanomistajalle korvausta.

Neuvontapyyntö tai hakemus jätetään sähköisesti osoitteessa www.lupapiste.fi (Ympäristöön vaikuttava toiminta).

 

  

Kuvassa Lupapisteen logo tekstillä

Päivitetty 20.5.2021