Kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen

  • käytöstä poistetun öljy- tai kemikaalisäiliön jättäminen maaperään

Käytöstä poistetut maanalaiset polttoneste- ja kemikaalisäiliöt on poistettava jätteenä kiinteistöltä asianmukaiseen käsittelyyn tai hyötykäyttöön (kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 21 §). Ympäristönsuojeluviranomainen voi kuitenkin yksittäistapauksissa myöntää poikkeuksen säiliön poistovelvollisuudesta, mikäli poistaminen on teknisesti vaikeaa, siitä aiheutuu vahinkoa muulle omaisuudelle tai jos kustannukset nousevat kohtuuttomiksi. Maahan jätettävä säiliö tulee olla tarkistettu ja puhdistettu

Poikkeushakemuksessa on esitettävä selvitys syistä, miksi säiliö halutaan jättää maahan, sekä liitettävä tarvittavat liitteet. Tarkastuspöytäkirja ja piirros, josta selviää säiliön sijainti talon vieressä tulee olla liitteenä. Ympäristönsuojeluviranomainen harkitsee poikkeuksen myöntämistä tapauskohtaisesti.

Neuvontapyyntö tai hakemus jätetään sähköisesti osoitteessa www.lupapiste.fi (Käytöstä poistetun öljy- tai kemikaalisäiliön jättäminen maaperään). Hakemuksen käsittelystä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Hyvinkään kaupungin muista ympäristönsuojelumääräysten poikkeamisista ota yhteyttä neuvontapyynnöllä Lupapisteen kautta.

 

Kuva on logo, jossa lukee Lupapiste

 

 

 

 

 

Päivitetty 23.8.2021