Kertaluontoista toimintaa koskeva ilmoitusmenettely

Tilapäisistä toimenpiteistä ja tapahtumista, joista saattaa aiheutua erityisen häiritsevää melua tai tärinää, on tehtävä Hyvinkään kaupungin ympäristökeskukselle ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus. Meluilmoituksen tarpeellisuudesta on annettu tarkempia määräyksiä Hyvinkään kaupungin rakennusjärjestyksessä ja ympäristönsuojelumääräyksissä.

Meluisista rakennustöistä, kuten murskauksesta ja paalutuksesta on tehtävä ilmoitus, jos melua aiheutuu klo 18–07 välisenä aikana.

Yleisötapahtumista ilmoitus on tehtävä, jos

  • äänenvahvistimia käytetään ulkona klo 24 jälkeen yleisökäyttöön tarkoitetuissa tai soveltuvissa paikoissa (Villatehtaan sisäpiha, kirjastoaukio, kauppatori ja urheilukentät) tai muissa paikoissa klo 22–07 
  • moottorikäyttöisten ajoneuvojen urheilu- ja näytöstapahtumista voi aiheutua kohtuutonta meluhaittaa asutuksen läheisyyden tms. vuoksi.

Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista.

Neuvontapyyntö tai ilmoitus jätetään sähköisesti osoitteessa www.lupapiste.fi (Ympäristöön vaikuttava toiminta). Ilmoituksen käsittelystä peritään maksu.

 

Kuvassa Lupapisteen logo tekstillä ja linkki sivuille

 

 

Päivitetty 20.5.2021