Meluilmoitus

Tilapäisistä toimenpiteistä ja tapahtumista, joista saattaa aiheutua erityisen häiritsevää melua tai tärinää, on tehtävä Hyvinkään kaupungin ympäristökeskukselle ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus. Meluilmoituksen tarpeellisuudesta on annettu tarkempia määräyksiä Hyvinkään kaupungin rakennusjärjestyksessä ja ympäristönsuojelumääräyksissä.

Meluisista rakennustöistä, kuten murskauksesta, paalutuksesta ja porauksesta on tehtävä ilmoitus, jos 

  • melua aiheutuu klo 18–07 välisenä aikana
  • tai häiritsevä melu klo 07-18 välisenä aikana kestää enemmän kuin 5 vuorokautta
  • tai häiritsevää melua klo 07-18 välisenä aikana aiheutuu viikonloppuna lauantaina, sunnuntaina tai pyhäpäivänä enemmän kuin 1 vuorokauden

Yleisötapahtumista ilmoitus on tehtävä, jos

  • äänenvahvistimia käytetään ulkona klo 22 jälkeen yöllä
  • jos yleisökäyttöön tarkoitetuissa paikoissa käytetään äänenvahvistimia ulkona klo 24 jälkeen (Villatehtaan sisäpiha, kirjastoaukio, kauppatori) tai tapahtuma kestää enemmän kuin 2 päivää ja se poikkeaa olennaisesti paikan normaalista käytöstä ja/tai melutasosta
  • moottorikäyttöisten ajoneuvojen urheilu- ja näytöstapahtumat järjestetään Vauhtipuiston ulkopuoliselle alueella
  • helikoptereiden ja muiden lentokoneiden yleisölennätykset ja muut lentotapahtumat, jotka toteutetaan lentokenttäalueen ulkopuolella
  • muut vastaavat tapahtumat

Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista.

Neuvontapyyntö tai ilmoitus jätetään sähköisesti osoitteessa www.lupapiste.fi (Ympäristöön vaikuttava toiminta). Ilmoituksen käsittelystä peritään maksu.

 

 

 

Päivitetty 2.11.2022