Alueen historiaa ja nimistöä

Karttakuva alueesta ja linkki suurempaan kuvaanSuuri osa suunnittelualueesta on entistä suoaluetta Terrisuota, joka on täytetty ratapihakäyttöä varten. Suoaluetta on nimitetty myös Kenkätehtaansuoksi. Hangonratapiha-alue on n. 140 –vuotisen historiansa aikana toiminut vaihtelevasti Hangonradan –Hankopaanan – ja myöhemmin puretun Pyhäjärven (Karkkilan/Högforsin) radan sekä Usmin (Hyyppärän) puretun kapearaiteisen ns. rilliradan lastaus- ja varikkoalueena. Historiansa perusteella Hangonratapihan alue voidaan jakaa neljään osa-alueeseen:          

Kenkätehtaan alueella sijaitsee suutari August Väisäsen rakennuttama ja rakennusmestari Heikki Siikosen suunnittelema Hyvinkään jalkinetehdas (1929), myöhemmin Rentto Oy:n kenkätehdas. Rentto Oy valmisti kokeiluluonteisesti myös radiaattoreita. Nykyisin rakennuksessa toimii Hyvinkään kaupungin virastoja.        

Romuliikkeiden alueella on ollut useita romuttamoja, joiden rakennukset on purettu. Pieniä määriä romuja on vielä jäljellä siivouksesta huolimatta.

Terrisuon / Seisontaraiteiden aluetta on kuivattu 1900-luvun alusta alkaen ja sille on kaivettu Kurpanpohjasta Rauhamäen ja Nummisillan kautta Vantaseen johtava oja. Kuivatulle osalle Kytäjän isäntä Hjalmar Linder perusti lautatikselitarhan. Myöhemmin koko entinen suoalue on täytetty suhteellisen tasaiseksi ratapihakäyttöön. Suon lounaispuolelta meni Hyvinkäänkylästä tie Vaiverolle. Tie oli jokseenkin huono kapulasiltatie, josta mm. Nummisilta ja Talvisilta ovat saaneet nimensä.

Rauhamäen alueella on ollut sekä asumista että pienteollisuutta, kuten Albert Katilan perustama saha, Hyvinkään sementtivalimo Oy ja Graniittituote Oy. Alueella toiminut Turvehiili Oy on nostanut suolta turvetta. Lisäksi alueella on ollut Pyhäjärvi-yhtiön rakentama asuintalo, ns. Alanderin talo sekä Hyvinkään Autokatsastus. Rakennukset on purettu, vain joitakin perustuksia on jäljellä.

Muita nimiä: Pikku Päkä (Karkkilanradan veturi)
Alueeseen liittyviä henkilöitä: Hjalmar Linder, J.E.Helenius, Albert Katila, August Väisänen, Kalle ja Onni Rentto Alueella toimineita yrityksiä: Väisäsen kenkätehdas, Rentto Oy, Turvehiili Oy, Hyvinkään Sementtivalimo, Musta Granit yhtiö,  Hjalmar Liderin saha, Albert Katilan saha, Voitto Vierimaan Hyvinkään romu, Reino Vierimaan Hyvinkään metalli- ja rautavälitys, Hemmo Salosen Hyvinkään käyttötavara ja romu, Hyvinkään autokatsastus

Päivitetty 22.2.2022