Kumppanihaku 2015

HANGONSILLAN ALUEEN ALOITUSKORTTELEIDEN KUMPPANINHAKU ON PÄÄTTYNYT    

Yleistä      

Hyvinkään kaupunki hakI kumppaneita Hangonsillan alueen aloituskortteleiden asemakaavoitukseen ja toteutukseen 14.04.-25.05.2015. Hakumenettelyn tavoitteena oli löytää yhteistyökumppaneita aloituskortteleiden asemakaavoitukseen ja toteutussuunnitteluun. Kumppanihaku toteutettiin avoimena kilpailuna. Osallistujille ei maksettu palkkiota.          

Kumppanit valittiin teknisen lautakunnan kokouksessa 29.09.2015 § 155. Päätös liitteineen löytyy täältä.

Hakuun liittynyt aineisto

Hangonsillan alueen internetsivuilla oleva muu aineisto (mm. osallistumis- ja arviointisuunnitelma, yleissuunnitelma-aineisto ja erilaiset selvitykset)

Uudemmat selvitykset:

Aikataulu

Kaavoitustyö kumppaneiden kanssa on aloitettu. Tavoitteena on, että asemakaavaluonnos valmistuu alkuvuonna 2016 ja asemakaava- ehdotus vuoden 2016 loppuun mennessä.

Kaupunki vastaa korttelialueiden käyttöönoton edellyttämästä kuntatekniikan suunnittelusta ja toteuttamisesta (kadut ja vesihuolto), korttelialueiden esirakentamisesta ja mahdollisesta pilaantuneen maaperän puhdistamisesta. Kuntatekniikan rakentaminen, kortteleiden esirakentaminen ja mahdollisesti pilaantuneen maaperän puhdistaminen on ohjelmoitu alkavaksi vuonna 2016. Tarkempi aikataulu, sisältö ja menettelytavat täsmentyvät suunnitteluprosessin edetessä. Alustavan aikataulun mukaisesti talonrakennustyöt voitaisiin aloittaa vuoden 2017 aikana.

Smart Hyvinkää

Hangonsillan alueen kaupunkikehityshanketta varten kehitetään innovatiivista 3D-ympäristöä kaupunkisuunnittelun, hankehallinnan ja eri toimijoiden välisen tiedonkulun välineeksi.
Ensimmäisenä toteutuksena on 3D-kaupunkimalli, johon suunnitellut rakennukset on viety massamalleina. Mallia voi tarkastella tällä hetkellä vain chrome-selaimella, joten kopioi osoite http://smarthyvinkaa.mapgets.com ja sijoita se chrome-selaimen osoitekenttään.

Lisätietoa Smart Hyvinkää-hankkeesta:

Esitys Lahden Smart Cities in Smart Regions-konferenssissa 10.5.2016

Artikkeli Kuntatekniikka-lehdessä 5/2016

kuvakaappaus 3D-kaupunkimallista.

Päivitetty 11.2.2022