Kumppanihaku

HANGONSILLAN ALUEEN ALOITUSKORTTELEIDEN KUMPPANINHAKU ON PÄÄTTYNYT    

Yleistä      

Hyvinkään kaupunki hakI kumppaneita Hangonsillan alueen aloituskortteleiden asemakaavoitukseen ja toteutukseen 14.04.-25.05.2015. Hakumenettelyn tavoitteena oli löytää yhteistyökumppaneita aloituskortteleiden asemakaavoitukseen ja toteutussuunnitteluun. Kumppanihaku toteutettiin avoimena kilpailuna. Osallistujille ei maksettu palkkiota.         

Kumppanit valittiin teknisen lautakunnan kokouksessa 29.09.2015 § 155. Päätös liitteineen löytyy täältä.

 

Hakuun liittynyt aineisto

Hangonsillan alueen internetsivuilla oleva muu aineisto (mm. osallistumis- ja arviointisuunnitelma, yleissuunnitelma-aineisto ja erilaiset selvitykset)

Uudemmat selvitykset:

 

Aikataulu

Kaavoitustyö kumppaneiden kanssa on aloitettu. Tavoitteena on, että asemakaavaluonnos valmistuu alkuvuonna 2016 ja asemakaava- ehdotus vuoden 2016 loppuun mennessä.

Kaupunki vastaa korttelialueiden käyttöönoton edellyttämästä kuntatekniikan suunnittelusta ja toteuttamisesta (kadut ja vesihuolto), korttelialueiden esirakentamisesta ja mahdollisesta pilaantuneen maaperän puhdistamisesta. Kuntatekniikan rakentaminen, kortteleiden esirakentaminen ja mahdollisesti pilaantuneen maaperän puhdistaminen on ohjelmoitu alkavaksi vuonna 2016. Tarkempi aikataulu, sisältö ja menettelytavat täsmentyvät suunnitteluprosessin edetessä. Alustavan aikataulun mukaisesti talonrakennustyöt voitaisiin aloittaa vuoden 2017 aikana.

Päivitetty 18.5.2021