Henkilötietojen käsittely Hyvinkään Vedessä

Yksityisyytesi on meille tärkeää. Me Hyvinkään Vedessä pyrimme varmistamaan, että jokaisen henkilön yksityisyyden suoja säilyy. Tällä sivulla kerromme, miten käsitellemme henkilötietoja.

Tietojen käsittelyperuste ja informointi

Hyvinkään Veden pääasiallinen tehtävä on huolehtia viranomaisten vaatimukset täyttävän talousveden hankinnasta ja jakelusta sekä jätevesien puhdistamisesta viranomaisten vaatimaan tasoon. Palveluiden laadukas tuottaminen, suunnittelu ja seuranta edellyttävät palveluiden käyttäjien henkilötietojen käsittelyä. Tietojen käsittely perustuu kustakin viranomaistoimenpiteistä säädettyihin lakeihin ja asetuksiin.

Informoimme sinua kunkin palvelun yhteydessä suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. Sinulla on myös oikeus kysyä, mikäli koet ettei sinua ole informoitu riittävästi. Olemme ohjeistaneet henkilöstömme käsittelemään tietoja palveluiden käyttäjien yksityisyyttä kunnioittaen.

Hyvinkään veden asiakasrekisteri

Hyvinkään Veden asiakastietojärjestelmässä henkilöistä tallennettavia tietoja ovat henkilötunnus, nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Asiakastietoja käytetään asiakkaan tunnistamiseen, laskuttamiseen ja tiedottamiseen.

Maksulliset palvelut

Maksullisiin palveluihin liittyviä tietoja käsitellään myös Hyvinkään kaupungin laskutusjärjestelmissä. Tietoja käsittelevät vain henkilöt, joilla on toimenkuvan mukainen oikeus käsitellä tietoja. Emme käytä tietoja mihinkään muihin tarkoituksiin, kuten markkinointiin, ellei siihen ole saatu erillistä suostumusta.

Lisätietoa Hyvinkään kaupungin tietosuojakäytännöistä ja rekisteröidyn oikeuksista löydät täältä: https://www.hyvinkaa.fi/muut-sivut/tietosuoja/

Päivitetty 11.11.2022

HYVINKÄÄN VESI 
Kerkkolankatu 42,
05800 Hyvinkää 
PL 24, 05801 HYVINKÄÄ 
p. 019 459 11* (kaupungin vaihde)


Laskutus:
ma-pe 9-15
040 832 5353
vesihuolto@hyvinkaa.fi

Muut palvelut
ma-to 7-16, pe 7-14