Palveluvalikko

Palveluvalikko 1.8.2020 alkaen

Kunnallista varhaiskasvatusta tarjotaan päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Päiväkodit ovat avoinna pääsääntöisesti klo 6.30–17.00 (17.15) ja vain tarvittaessa klo 6.00–17.30 (18). Pienet, yksiryhmäiset yksiköt ovat auki pääsääntöisesti klo 7.00–17.00. Ilta- ja vuorohoitoa tarjotaan vain työn tai opiskelun mukaan. Kenttäkadun päiväkoti tarjoaa myös iltahoitoa klo 06–22. Kaupungissa on yksi ympärivuorokautinen päiväkoti, Martinkaaren päiväkoti. Hoitopaikka voi muuttua ilta- ja vuorohoidon tarpeen muuttuessa. Päiväkodit ovat auki pääsääntöisesti esiopetuksen toiminta-aikoina. Supistetusta ja päivystysluonteisista aukioloajoista tiedotetaan huoltajia erikseen.

Varhaiskasvatuspalveluiden tavoitteiden ja toiminnan järjestämisen kannalta suositellaan, että lapsi osallistuisi varhaiskasvatukseen säännöllisesti ja että hoitoaika keskitettäisiin mahdollisuuksien mukaan klo 8–15.30 väliseen aikaan, huomioiden perheen tilanteet ja tarpeet.

Huoltajat valitsevat palveluvalikosta tarvitsemansa palveluntarpeen, joka on lapsen maksimi hoidon tarve.

Hyvinkään varhaiskasvatuspalvelujen palveluvalikko 1.8.2020 alkaen

 • Kokopäiväinen varhaiskasvatus
  • kokopäiväinen varhaiskasvatus yli 5 tuntia päivässä
  • vaihtoehdot 10 päivää, 15 päivää tai kaikki toimintapäivät kuukaudessa
 • Osapäiväinen varhaiskasvatus
  • osapäiväinen varhaiskasvatus enintään 5 tuntia päivässä
  • esiopetuksen täydentävä varhaiskasvatus
 • Esiopetus 4 tuntia päivässä
 • Varhaiskasvatuksen kerhot

Uuden palveluvalikon asiakasmaksut käsitellään opetuslautakunnassa 3.3.2020. Vahvistetut asiakasmaksut päivitetään maksut-sivulle kokouksen jälkeen.

Palveluvalikko 31.7.2020 saakka

Jokaisella lapsella on oikeus 20 viikkotuntiin varhaiskasvatusta, jota järjestetään

 • osapäivähoitona 4 tuntia päivässä (aamu- tai iltapäivä) tai
 • kokopäivähoitona 2 päivää viikossa.

Laajempaan varhaiskasvatukseen on oikeus mikäli huoltajat ovat työssä tai opiskelevat. Siihen on myös mahdollisuus jos huoltajat tai muu taho kokee, että lapsen kasvu ja kehittyminen tai muut syyt sitä edellyttävät. Huoltajat kirjaavat hakemuksen lisätietoihin syyn laajemmalle palveluntarpeelle.

Laajemman varhaiskasvatuksen palveluvaihtoehdot:

 • Kokopäivähoito klo 8 - 15 koulujen toiminta-aikoina
  (lapsi ei voi olla hoidossa koulujen syys-, joulu-, talvi- ja kesäloman aikana)
 • Kokopäivähoito enintään 7 h / pv. Jos lapsella on viikkovapaita on mahdollista valita 9, 13 tai 17 päivää kuukaudessa.
 • Kokopäivähoito (enintään 10 h / pv). Jos lapsella on viikkovapaita on mahdollista valita 9, 13 tai 17 päivää kuukaudessa.

Esiopetusvuonna jokaisella lapsella on oikeus esiopetukseen 4 tuntia / päivä erikseen vahvistettuina aikoina. Esiopetuksen täydentävään varhaiskasvatukseen on oikeus mikäli huoltajat ovat työssä tai opiskelevat. Siihen on myös mahdollisuus jos huoltajat tai muu taho kokee, että lapsen kasvu ja kehittyminen tai muut syyt sitä edellyttävät. Huoltajat kirjaavat hakemuksen lisätietoihin syyn laajemmalle palveluntarpeelle. Jos lapsella on viikkovapaita niin täydentävää varhaiskasvatusta on mahdollista valita 9, 13 tai 17 päivää kuukaudessa.

Palveluvaihtoehdot vaikuttavat maksuun. Lue lisää maksuista täältä.

Päivitetty 3.2.2020 Tulosta