Palveluvalikko

Kunnallista varhaiskasvatusta tarjotaan päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Päiväkodit ovat avoinna pääsääntöisesti klo 6.30–17.00 (17.15) ja vain tarvittaessa klo 6.00–17.30 (18). Pienet, yksiryhmäiset yksiköt ovat auki pääsääntöisesti klo 7.00–17.00. Ilta- ja vuorohoitoa tarjotaan vain työn tai opiskelun mukaan. Kenttäkadun päiväkoti tarjoaa myös iltahoitoa klo 06–22. Kaupungissa on yksi ympärivuorokautinen päiväkoti, Martinkaaren päiväkoti. Hoitopaikka voi muuttua ilta- ja vuorohoidon tarpeen muuttuessa. Päiväkodit ovat auki pääsääntöisesti esiopetuksen toiminta-aikoina. Supistetusta ja päivystysluonteisista aukioloajoista tiedotetaan huoltajia erikseen.

Varhaiskasvatuspalveluiden tavoitteiden ja toiminnan järjestämisen kannalta suositellaan, että lapsi osallistuisi varhaiskasvatukseen säännöllisesti ja että hoitoaika keskitettäisiin mahdollisuuksien mukaan klo 8–15.30 väliseen aikaan, huomioiden perheen tilanteet ja tarpeet.

Huoltajat valitsevat palveluvalikosta tarvitsemansa palveluntarpeen, joka on lapsen maksimi hoidon tarve.

Hyvinkään varhaiskasvatuspalvelujen palveluvalikko 1.10.2022 alkaen:

Hoitoaikaperusteisessa palveluvalikossa huoltaja voi suunnitella ja varata tarvitsemansa tuntimäärän huomioiden palveluvalikon tuntiportaat. Valittu palveluntarve tulee olla pääsääntöisesti voimassa yhtäjaksoisesti vähintään kolme kuukautta ja se tulee voimaan kalenterikuukauden alusta eikä sitä tehdä takautuvasti.

1. Varhaiskasvatus

 • Kokoaikainen varhaiskasvatus
  • palveluntarve 147-  tuntia / kk
   (keskimäärin 35 h / vk tai enemmän), asiakasmaksu 100 %
  • palveluntarve 106-146 tuntia / kk
   (keskimäärin 34 h / vk), asiakasmaksu 85 %
  • palveluntarve 85-105 tuntia / kk
   (keskimäärin 25 h / vk), asiakasmaksu 70 %
 • Osa-aikainen varhaiskasvatus
  • palveluntarve -84 tuntia / kk
   (keskimäärin 20 h / vk), asiakasmaksu 60 %

2. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus

 • Esiopetusta täydentävä vuorohoito: esiopetusta täydentävässä vuorohoidossa olevat esioppilaat, jotka tarvitsevat vuorohoitoa 147 tuntia kuukaudessa tai enemmän, maksu on 95 % kokoaikaisesta varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta.
  • palveluntarve 147-  tuntia / kk
   (keskimäärin 35 h / vk tai enemmän), asiakasmaksu 95 %
 • Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus tai vuorohoito
  • palveluntarve 106-146 tuntia / kk
   (keskimäärin 34 h / vk), asiakasmaksu 85 %
  • palveluntarve 85-105 tuntia / kk
   (keskimäärin 25 h / vk), asiakasmaksu 70 %
  • palveluntarve -84 tuntia / kk
   (keskimäärin 20 h / vk), asiakasmaksu 60 %

3. Esiopetus 4 tuntia päivässä

4. Varhaiskasvatuksen kerhot

 

Laskutus

 • Laskutus tapahtuu valitun palveluntarpeen mukaisena. Palveluntarve valitaan vähintään 3 kuukauden ajanjaksolle.
 • Asiakasmaksu laskutetaan automaattisesti seuraavan portaan mukaisena, mikäli ennalta varattu palvelutarpeen mukainen kuukausittainen tuntimäärä ylittyy.
 • Kuukaudet, jotka ovat lyhyempiä (20 pv) tai pidempiä (22-23 pv), lapsi voi käyttää varhaiskasvatusta sovitun palveluntarpeen mukaisesti.

Asiakasmaksuista voit lukea lisää maksut-sivuilta.

Päivitetty 13.12.2022