Palveluvalikko

Kunnallista varhaiskasvatusta tarjotaan päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Päiväkodit ovat avoinna pääsääntöisesti klo 6.30–17.00 (17.15) ja vain tarvittaessa klo 6.00–17.30 (18). Pienet, yksiryhmäiset yksiköt ovat auki pääsääntöisesti klo 7.00–17.00. Ilta- ja vuorohoitoa tarjotaan vain työn tai opiskelun mukaan. Kenttäkadun päiväkoti tarjoaa myös iltahoitoa klo 06–22. Kaupungissa on yksi ympärivuorokautinen päiväkoti, Martinkaaren päiväkoti. Hoitopaikka voi muuttua ilta- ja vuorohoidon tarpeen muuttuessa. Päiväkodit ovat auki pääsääntöisesti esiopetuksen toiminta-aikoina. Supistetusta ja päivystysluonteisista aukioloajoista tiedotetaan huoltajia erikseen.

Varhaiskasvatuspalveluiden tavoitteiden ja toiminnan järjestämisen kannalta suositellaan, että lapsi osallistuisi varhaiskasvatukseen säännöllisesti ja että hoitoaika keskitettäisiin mahdollisuuksien mukaan klo 8–15.30 väliseen aikaan, huomioiden perheen tilanteet ja tarpeet.

Huoltajat valitsevat palveluvalikosta tarvitsemansa palveluntarpeen, joka on lapsen maksimi hoidon tarve.

Hyvinkään varhaiskasvatuspalvelujen palveluvalikko 1.8.2021 alkaen

 • Kokopäiväinen varhaiskasvatus
  • kokopäiväinen varhaiskasvatus yli 5 tuntia päivässä
  • vaihtoehdot 10 päivää, 15 päivää, 17 päivää tai kaikki toimintapäivät kuukaudessa
 • Kokopäiväinen varhaiskasvatus 5-7 tuntia päivässä
 • Osapäiväinen varhaiskasvatus
  • osapäiväinen varhaiskasvatus enintään 5 tuntia päivässä
  • esiopetuksen täydentävä varhaiskasvatus
 • Esiopetus 4 tuntia päivässä
 • Varhaiskasvatuksen kerhot

Asiakasmaksuista voit lukea lisää maksut-sivuilta.

Päivitetty 18.8.2021