Hoitopaikkatakuu

Huoltajat voivat halutessaan luopua määräaikaisesti lapsen varhaiskasvatuspaikasta ja lapsi voi sovitun ajan jälkeen palata takaisin tuttuun päiväkotiin, mikäli hoito aloitettaisiin elokuun aikana, seuraavan toimintakauden alkaessa. Edellytyksenä on, että hoidon keskeyttäminen jatkuu yhtäjaksoisesti vähintään 4 kuukautta. Hoitopaikkatakuusta tehdään huoltajan kanssa kirjallinen sopimus.

Lisätietoa hoitopaikkatakuun ehdoista sopimuksen 2. sivulla.

Hoitopaikkatakuu-sopimus (pdf)

Hoitopaikkatakuun käyttö poikkeustilanteen aikana:
Opetuslautakunnassa käsitellään 31.3.2020 hoitopaikkatakuun ehtojen joustoa. Pandemian aikana vanhemmat voivat käyttää voimassaolevaa varhaiskasvatuspalveluiden hoitopaikkatakuuta (Opela
19.5.2015 § 47) jonka ehtoa hoidosta poissaolon vähimmäisajan osalta lyhennettäisiin 4 kuukaudesta 3
kuukauteen. Tällöin hoitoon palaamisesta elokuussa 2020 tulisi ilmoittaa 30.4.2020 mennessä. Samalla
joustettaisiin myös lapsen hoitosuhteen vähimmäiskestosta ennen hoitopaikkatakuulle jääntiä. Muutokset koskettaisivat vain kuluvaa toimintavuotta. Opetuslautakunnan päätöksistä tiedotetaan huoltajia Muksunetissä ja verkkosivuilla.

Päivitetty 1.4.2020