Hakemuksen käsittely

Hakemukset käsitellään varhaiskasvatuksen palveluohjauksessa. Palveluohjauksen koordinaattorit vastaavat mielellään kysymyksiin jo ennen hakemuksen tekemistä ja koko prosessin aikana.

Hakemuksen saapumisen jälkeen palveluohjaus tarkistaa hakemuksen. Jos hakemus on tehty 4 kk ennen, kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikkaa ja hakemus on kunnossa, ei huoltajiin oteta yhteyttä vielä tässä vaiheessa.  

Paikka pyritään vahvistamaan kaikille perheille noin kahta viikkoa ennen hoidon aloitusta. Varhaiskasvatuksen kaikki päätökset tehdään sähköisesti. Tehdystä päätöksestä lähtee ilmoitus huoltajien ilmoittamiin sähköpostiosoitteisiin ja päätös on luettavissa eDaisyssä. Päätöksen saatuaan huoltajan tulee joko vastaanottaa tai perua paikka eDaisyn kautta. Mikäli paikka perutaan, uusi hakemus tulee tehdä viimeistään 4 kk ennen toivottua varhaiskasvatuksen aloitusta.

Jos varhaiskasvatuspaikkaa ei löydy perheen toivomasta paikasta tai hakemukseen tarvitaan lisätietoa, perheeseen ollaan puhelimitse yhteydessä, siinä vaiheessa, kun hakemusta ryhdytään käsittelemään. 

Mikäli varhaiskasvatuksen tarve on äkillinen ja hakemus on tehty 2 viikkoa ennen varhaiskasvatuksen tarvetta, ollaan palveluohjauksesta puhelimitse yhteydessä perheeseen mahdollisimman pian. Jos varhaiskasvatusta toivotaan äkillisesti, mutta syynä ei ole työllistyminen tai opiskelu, olemme perheeseen yhteydessä ja keskustelemme varhaiskasvatuspaikan myöntämisen aikataulusta ja paikan tarpeesta.

Päiväkodin johtaja ottaa huoltajaan yhteyttä ennen varhaiskasvatuksen aloitusta ja sopii aloituskäytännöistä. 

Huom! Elo-syyskuun 2022 aikana päätökset lähetetään edelleen postitse huoltajan kotiosoitteeseen.

Päivitetty 12.8.2022