Demokratia ja osallisuus

Tukipilarin tavoitteet

Tavoitteenamme on avoin, osallistava ja luotettava valmistelu ja päätöksenteko. Edistämme kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia tiedottamisen, neuvonnan ja vuorovaikutuksen keinoin.

Luomme uusia tapoja kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseksi.
Kehitämme ja kokeilemme uusia menetelmiä muun muassa asukas- ja asiakasraatien sekä palvelutestausten avulla.

Järjestämme eri foorumeilla tapahtumia, joissa kuntalaisilla, yrityksillä ja muilla yhteistyökumppaneilla on mahdollisuus tavata kuntapäättäjiä ja kaupungin henkilöstöä, kertoa kehittämisideoista sekä antaa palautetta kaupungin toiminnasta.

Varmistamme edustuksellisen demokratian asianmukaiset toimintaedellytykset. Käytössä olevat järjestelmämme mahdollistavat tarvittaessa sähköiset kokous- ja päätöksentekomenettelyt myös kaupunginvaltuuston kokousten osalta.

Poliittisten päättäjien yhteistyö sekä poliittisten päättäjien ja henkilöstön välinen yhteistyö toimivat kuntalaisten parhaaksi.

Sidosryhmät

Kuntalaiset, oma henkilöstö ja luottamushenkilöt.

 

demokratian aikataulukuva

Päivitetty 11.10.2022