Talous

 Tukipilarin tavoitteet

Teemme taloudellisesti kestäviä päätöksiä, jotta kaupungin verotulot kasvavat. Riittävä kasvu turvaa asukkaidemme peruspalvelut.

Menomme eivät ylitä tulojamme. Talous on tasapainossa.

Lainamäärämme pysyy kohtuullisena kaupungin tulorahoitukseen nähden. Korkomenot eivät merkittävästi heikennä peruspalvelujen rahoitusmahdollisuuksia.

Palvelutuotantomme ja -rakenteemme ovat tehokkaat, saamme käyttämillämme voimavaroilla paljon aikaiseksi. Panostamme talousvaikutusten arviointiin ja seurantaan.

Palvelutuotannon ja -rakenteiden kehittäminen on jatkuvaa ja taloudellisesti kestävää.

 

talouden aikataulut

Päivitetty 20.10.2022