Digitalisaatio

Tukipilarin tavoitteet

Tukea, edistää ja mahdollistaa kärkihankkeiden sekä toimialojen kehityshankkeiden kautta koko kaupungin digitalisaatiota.

Tarjota kuntalaisille yhä enemmän digitaalisia palveluita. Huomioidaan inhimillisyys ja saavutettavuus eli rakennetaan mahdollisimman helppokäyttöisiä ja turvallisia palveluita sekä huomioidaan myös muut asiointikanavat.

Tunnistaa nykyisten manuaalisten, vanhanaikaisten ja kalliiden toimintamalleja ja uudistaa niitä.

Turvata jatkuvuus mm. huolehtimalla digitaalisesta turvallisuudesta (kyberturvallisuus).

Etsiä aktiivisesti uusien teknologioiden ja ICT-palveluiden tuomia mahdollisuuksia ja valitaan niistä kuntalaisia ja sisäistä palvelutuotantoa parhaiten palvelevat ratkaisut.

 

digitalisaation aikataulukuva

Päivitetty 7.5.2024