Turvallisuus

Tukipilarin tavoitteet

Olemme päättäneet olla Suomen turvallisin kaupunki ja johtava paikallisen turvallisuussuunnittelun edelläkävijä. Turvallisuus otetaan huomioon kaikessa palvelutuotannossamme. Viestimme aktiivisesti hyvistä käytännöistämme. Kannustamme kuntalaisia, yhteistyökumppaneita ja henkilöstöä edistämään turvallisuutta omassa lähipiirissään.

Tuemme kuntalaisten turvallisuutta panostamalla matalan kynnyksen palveluihin. Olemme helposti tavoitettavissa.

Toimimme yhteistyössä ja teemme parhaamme tukeaksemme syrjäytymisvaarassa olevien kuntalaisten hyvinvointia ja sopeutumista yhteiskuntaan.

Teemme turvallisuustyötä yhdessä kaupungin eri yksiköiden, kuntalaisten, järjestöjen, turvallisuusviranomaisten, maakunnan, elinkeinoelämän sekä muiden yhteistyökumppaneiden kesken. Teemme yhteistyötä myös kansainvälisten turvallisuusverkostojen kanssa.

Laadimme hyvinvointisuunnitelman osana turvallisuussuunnitelman, jossa turvallisuutta ylläpitävät ja edistävät toimenpiteet sekä seuranta kuvataan tarkemmin.

Kehitämme turvallisuustyötä kokonaisvaltaisesti riskienhallinnan, valmiussuunnittelun ja paikallisen turvallisuustyön näkökulmista.

 

turvallisuuden aikataulukuva

Päivitetty 20.10.2022